Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

testtexter

Skapad 2019-08-21 10:02 i Lokala Unikumansvariga Partille Partille
Grundskola F
vi testar matriser

Matriser

Texter

Bra
Bättre
Bäst
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten utnyttjar genrens möjligheter. Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser på ett sätt som passar till texttypen.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller beskrivande uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och beskrivande uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad och väl anpassad till tidningstext. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Struktur
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts.
Texten är tydlig och fokuserad. Flera berättartekniska grepp har använts, tex i rubrik och ingress.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: