Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4 19/20

Skapad 2019-08-21 10:02 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Matematik
Kursen Matematik 4 i indelad i fyra avsnitt. Vi arbetar med denna kurs under hela läsåret. Det kommer att vara ett antal delprov under kursen som avslutas med ett nationellt prov.

Innehåll

Avsnitt:

- Trigonometri och formler

- Trigonometri och grafer

- Derivator och integraler

- Komplexa tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor.
  Mat  -
 • Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal.
  Mat  -
 • Användning och bevis av de Moivres formel.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktorsatsen. Användning av numeriska och symbolhanterande verktyg för att lösa polynomekvationer.
  Mat  -
 • Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska formler inklusive trigonometriska ettan och additionsformler.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri.
  Mat  -
 • Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion.
  Mat  -
 • Skissning av grafer och tillhörande asymptoter utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-, exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler inklusive beräkningar av storheter och sannolikhetsfördelning, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer såväl med som utan digitala verktyg och programmering.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: