Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globalisering ht - 19

Skapad 2019-08-21 10:11 i Nolhagaskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur hänger hushållens, företagens och det offentligas ekonomi ihop? Vad beror förändringar i ekonomin på och vilka följder får det för individer och grupper? I detta avsnitt kommer du att få läsa om det ekonomiska kretsloppet och hur alla delarna i det samverkar. Du kommer även att få läsa om vad låg- och högkonjunktur innebär och hur staten kan påverka dessa. Kontakterna mellan länder har ökat under de senaste decennierna; pengar förflyttas snabbt över landgränser. Människor flyttar och arbetar över hela världen. Vad det innebär och får för konsekvenser handlar den andra delen av detta avsnitt om. Hur påverkas länders och regioners ekonomier av globaliseringen, på gott och ont?

Innehåll

 

Arbetsområde

Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med samhällsekonomi. Vi kommer gå igenom olika ekonomiska system och det ekonomiska kretslopp. Ni kommer även få kunskap om hur den globala ekonomin påverkar olika delar av världen. Arbetsområdet kommer sedan att vävas samman med temat i geografi för åk 9.

 

Konkreta mål

 

- att förstå olika ekonomiska system och deras för- och nackdelar.

- att förstå hur det ekonomiska kretsloppet fungerar, orsaker till förändringar och vilka effekter det kan få för individer och olika grupper.

- att förstå hur länder och regioners ekonomier hänger samman och hur de förändras i en globaliserade värld.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- att förstå hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar.

- hur du resonerar kring hur individer och samhällen påverkas av varandra i en globaliserad värld

- använda begrepp och modeller 

I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha ett prov i dugga som du förbereds inför genom att vi tillsammans på lektionerna gör uppgifter och duggatest.

Undervisning

Under lektionerna kommer vi att ha genomgångar och i samband med dem kommer ni att få sätta kunskaperna i ett sammanhang genom olika slags uppgifter (se nedan). Dessa kommer att förbereda er väl inför provet i dugga. 

Vi kommer också att titta på en dokumentär: "Modeindustrins smutsiga baksida"

 

Tips på genomgångar av "Det ekonomiska kretsloppet":

http://www.so-rummet.se/content/det-ekonomiska-kretsloppet-pengarnas-vag-i-samhallet

 

http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-det-ekonomiska-kretsloppet

 

 

 

Uppgifter

  • Finanspolitik

  • Förändringar i det ekonomiska kretsloppet

  • Förändringar i det ekonomiska kretsloppet

  • I en klännings spår

  • Priset på jordgubbar

  • Förändringar i det ekonomiska kretsloppet

  • För- och nackdelar med globalisering

  • Finanspolitiken

  • Hur mäter man bäst hur välmående ett land är?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: