Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3 ht19/vt20

Skapad 2019-08-21 10:12 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Musik
Vi utforskar musikens värld! Här kommer du bland annat att få träna på att skriva egna sångtexter tillsammans med några av dina klasskamrater. Du kommer att få lyssna till olika sorters musik samt lära dig om olika instrument. Dessutom kommer du att medverka i skolans luciatåg i december 2019.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret ht16/vt17 Årskurs 3 

Arbetsområde Sång och spel

Mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Se matrisen i bedömningsdelen.

Arbetssätt

Vi sjunger, rör oss (rytmikinslag) och lär oss att skriva egna texter. Vi tränar på att samarbeta med varandra och lyssnar på olika sorters genrer i musikvärlden. Vi kommer att träna på luciasånger för att sedan framträda med årets luciatåg på Eklandaskolan. Vi lyssnar på olika sorters instrument och provar att använda några utav dem.

Utvärdering/reflektion

Reflektion sker löpande genom olika kommunikativa förmågor. T.ex. muntligt, skriftligt och film. Ipad används.

Uppgifter

 • Musiklektioner

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Lilla musikmatrisen

Utvecklingssteg.

Arbetar mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Sång och instrument
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi, basoch slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: