Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7-9 Arbråskolan

Skapad 2019-08-21 10:13 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
Grundskola 7 – 9 Engelska
Här ser du hur vi jobbar med engelskan

Innehåll

 

Vad händer/Vad gör vi? 

Varför? 

 

Med vem? 

Lyssnar på genomgångar 

För att få saker förklarat och förtydligat 

Enskilt 

Lyssnar på texterna i boken 

Träna hörförståelse. Lyssna på uttal. 

Enskilt 

Läser texterna i boken 

Träna på uttal. Se nya ord. 

Med grannen. Läraren går runt. 

Översätter texterna i boken 

Träna på läsförståelse. Lära dig ord. 

Med grannen. Sen gemensamt 

Går igenom ord och skriver gloslistor 

Jobba upp ett ordförråd. 

Enskilt och tillsammans 

Jobbar med grammatik 

Kunna sätta ihop alla orden till meningar. 

Enskilt och tillsammans 

Jobbar med datorn 

Träna på och befästa begrepp. 

Enskilt 

Skriva texter 

Träna på att uttrycka sig i skrift 

Enskilt, med grannen och i grupp 

Vi lär oss om målspråksländerna. 

Få insikt i kultur, levnadsvillkor samhället osv i länderna där språken talas. 

Enskilt och gemensamt. 

 

För att du ska få träna på, utveckla, behärska och kunna bli bedömd i följande förmågor: 

LÄSA 

LYSSNA 

TALA 

SKRIVA 

 

 

 

 

 

Läsa och förstå 

Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier. 

 

Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier. 

 

Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter från olika genrer och medier. 

 

Lyssna och förstå 

 

Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. 

 

Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. 

 

Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. 

 

Tala  

Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. 

 

Du deltar i enkla samtal. 

Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med visst flyt. 

 

Du bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse samt ställa följdfrågor. 

  

Du formulerar dig varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt. 

 

Du bidrar till och medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden. 

  

Skriva 

Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. 

Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande och i någon mån anpassat efter syfte, mottagare och situation. 

 

Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande och i någon mån anpassat efter syfte, mottagare och situation.  

Kännedom om språkområden 

Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 

 

Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 

Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 

 

 

Enligt det centrala innehållet i läroplanen ska undervisningen innehålla bland annat: 

  • ämnesområden som är välbekanta för eleverna 

  • vardagliga situationer 

  • vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i områden där språket används 

Läromedlet vi använder i undervisningen innehåller alla dessa delar.  

Vi använder läromedlet Wings 7-9 som säkerställer progression och är anpassad utifrån den aktuella läroplanen Lgr 11. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: