Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 9 section 1 Love

Skapad 2019-08-21 10:32 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
In the section about love you will read, hear, talk and write about love in different ways and about different kinds of love.

Innehåll

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Det här ska du kunna:

Målet med arbetsområdet "Love" är att du ska:

 • använda ord som hör till området
 • läsa och förstå olika typer av texter inom ämnet
 • samtala och diskutera om kärlek i t.ex. film, böcker, musik
 • förstå grammatiken du har studerat och kunna använda den i tal och skrift

Undervisning och bedömning

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 • att utöka ordförrådet inom ämnet kärlek.
 • studera olika typer av texter
 • diskutera faktorer som kan påverka våra val samt diskutera kärleksproblem som kan uppstå
 • lyssna på musik kopplad till kärlek och göra hörförståelseuppgifter
 • läsa och skriva om kärleksproblem och ge tips hur man kan lösa dessa

 

Så här får du visa vad du kan:
Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna genom både muntliga och skriftliga uppgifter för att de olika kunskapskraven samt genom att:
 • delta i samtal och diskutera, t ex role-play, eller diskussioner i större eller mindre grupp
 • skriva ett brev ( ett s k agony aunt letter) där du använder dig av de ord vi har övat på

Uppgifter

 • Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Kunskapskrav engelska år 9 Love

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
REDOGÖRA FÖR, DISKUTERA OCH KOMMENTERA INNEHÅLL
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
MUNTLIG INTERAKTION
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SKRIFTLIG INTERAKTION
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: