Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia

Skapad 2019-08-21 10:50 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola F – 9
Massmedia - TV, tidningar, radio och Internet, påverka, opinion, granska

Innehåll

Centralt innehåll i samhällskunskap

 

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. 

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. 

• Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier. 

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.

 

Matriser

Ht 2015 Bedömningsmatris Massmedia

F
E
C
A
Kunskaper om hur massmedia fungerar i vårt samhälle
Vad finns det för olika sorters massmedia? Hur ser den massmediala utvecklingen ut? Hur påverkar massmedia? Varför är massmedia viktigt?
Eleven visar grundläggande kunskaper genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och hur de fungerar och beskriver då enkla samband inom området och kopplat till politiska, rättsliga och sociala strukturer.
Eleven visar goda kunskaper genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och hur de fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom området och kopplat till politiska, rättsliga och sociala strukturer.
Eleven visar mycket goda kunskaper genom att undersöka hur mediala, strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom området och kopplat till politiska, rättsliga och sociala strukturer..
Söka, resonera och värdera källor
Vilka olika sorters källor finns det att hämta information ifrån? Vilka källor är trovärdiga och relevanta? Varför är källorna mer eller mindre trovärdiga och relevanta?
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: