Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2019-08-21 10:59 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Att kunna läsa och skriva är viktigt, både i och utanför skolan. Det är inte alltid så lätt så det är någonting som man behöver träna mycket på för att bli bättre och bättre. Vi ska tillsammans genom olika arbetssätt träna på läsning, att förstå det vi läser, att skriva, att berätta och att lyssna.

Innehåll

Tidsperiod

Hela årskurs 2

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Se kopplingar till läroplanen nedan

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan

Kunskapskrav och bedömning

Du ska kunna:

- läsa och förstå enklare meningar och texter.

- skriva meningar med små bokstäver, mellanrum och punkt.

- skriva meningar med ord som är ljudenligt stavade.

- lyssna till olika slags berättelser.

- berätta och presentera för gruppen.

- ge exempel på ord tillhörande ordklasserna verb, substantiv och adjektiv. 

- känna till att alfabetet är uppdelat i vokaler och konsonanter.

- ha kännedom om olika skiljetecken såsom punkt, frågetecken och utropstecken.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • lästräna i vår läsebok Diamantjakten
 • läsa andra böcker, som du klarar av att läsa själv
 • lyssna till högläsning av pedagog
 • träna på att berätta och presentera för gruppen
 • arbeta med arbetsboken Diamantjakten
 • skriva enkla meningar för hand och på iPad
 • träna på språkstruktur (stor och liten bokstav) och olika skiljetecken. 
 • träna på stavning av vanligt förekommande ord
 • skriva olika typer av texter såsom faktatext, berättande text och beskrivande text
 • diskutera olika begrepp från andra ämnen som du behöver förstå
 • arbeta med lässtrategier
 • tillsammans träna på att tolka och förstå olika texter

Elevens ansvar och inflytande

Du ansvarar för att göra dina uppgifter efter bästa förmåga och att träna på läsning, både i skolan och hemma. 

Du har inflytande över vilka böcker du vill läsa och innehållet i dina skrivna texter, såsom berättande texter och faktatexter. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: