👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sceniskt karaktärsarbete - text

Skapad 2019-08-21 11:15 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Teater
Du kommer att gestalta några sceniska karaktärer med kropp och röst med utgångspunkt i en dramatisk text, bl.a i arbetet med "2x2" och vår slutproduktion "Tang" i LÄNK. Dina sceniska karaktärer kommer också att samspela med andra sceniska karaktärer och med teaterns övriga uttrycksområden så som t.ex. ljus och ljud, detta görs både i övningsuppgifter och i sceniska produktioner inför publik. Du gör både muntliga och skriftliga reflektioner över det egna skapandet av en scenisk karaktär och analyserar och tolkar andras sceniska gestaltningar med fokus på sceniskt karaktärsarbete samt använder relevanta begrepp.

Innehåll

Centralt innehåll i kursen:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Gestaltning med kropp och röst av en scenisk karaktär utifrån en dramatisk text. Metoder och teorier för att gestalta sceniska karaktärer med utgångspunkt i dramatisk text, till exempel Stanislavskijmetoden.
  • Den dramatiska textens form och innehåll samt hur den fungerar som inspiration och stimulans i det sceniska karaktärsarbetet.
  • Förmedling till en publik av den sceniska karaktärens egenskaper och handlingar.
  • Den sceniska karaktären i samspel med andra sceniska karaktärer och med teaterns övriga uttrycksområden.
  • Teatern som kollektiv konstart med fokus på samspel i en ensemble.
  • Reflektion över det egna skapandet av en scenisk karaktär.
  • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på sceniska karaktärer.
  • Begrepp för analys av sceniska karaktärer, till exempel fysiska, psykiska och sociala dimensioner.

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gestaltar en enkel scenisk karaktär med kroppen och rösten med tillfredsställande resultat. Eleven redogör översiktligt för någon metod för sceniskt karaktärsarbete. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en enkel scenisk berättelse.

Eleven beskriver översiktligt hur några uttryck samverkar för att skapa en enkel scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med några andra uttrycksområden inom teatern. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att gestalta en enkel scenisk karaktär. Eleven samarbetar med viss säkerhet i gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med enkla omdömen. Eleven gör enkla analyser av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna. I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gestaltar en scenisk karaktär med kroppen och rösten med tillfredsställande resultat. Eleven redogör utförligt för några metoder för sceniskt karaktärsarbete. Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en scenisk berättelse.

Eleven beskriver utförligt hur några uttryck samverkar för att skapa en scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med några andra uttrycksområden inom teatern. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att gestalta en scenisk karaktär. Eleven samarbetar med viss säkerhet i gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med nyanserade omdömen. Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gestaltar en komplex scenisk karaktär med kroppen och rösten med gott resultat och med ett personligt uttryck. Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera metoder för sceniskt karaktärsarbete. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en komplex scenisk berättelse.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur flera uttryck samverkar för att skapa en komplex scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med flera andra uttrycksområden inom teatern. Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att gestalta en scenisk karaktär. Eleven samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas. Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

Uppgifter

  • reflektionsuppgift Hyenor- en karaktärsgestaltning