Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berätta till en bild

Skapad 2019-08-21 11:20 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
I det här arbetet med berättande text kommer du att få ta inspiration från en bild till din text. Hur du använder bilden är upp till dig.

Innehåll

Du ska skriva en berättande text där du utgår från en bild. Man ska förstå hur bilden och texten hör ihop.

Berättelsen ska ha en tydlig handling, men genomtänkt inledning och avslutning.

Du ska visa att du kan använda skiljetecken på rätt sätt.

Du ska även få ge feedback på en kompis text, samt få feedback på din text av en kompis. Den feedbacken ska hjälpa dig och din kompis att utveckla era texter.

Matriser

SvA
Skriva

Ny nivå
På väg
Nivå 1
Utgår från betyget E
Nivå 2
Utgår från betyget C
Nivå 3
Utgår från betyget A
Innehåll
Du är på väg att skriva en berättande text med begripligt innehåll. Du behöver bygga upp din text på ett bättre sätt samt variera ditt språk.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Grammatik
Stavning av frekventa och elevnära ord. Användning av skiljetecken.
Du är något osäker på användningen av viktiga skrivregler. Din stavning behöver förbättras samt hur man ska använda skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Berättande texter
Hur väl karaktärerna beskrivs och hur väl handlingen träder fram.
Du behöver bli säkrare på att skriva text med enkla gestaltande beskrivningar. Din handling i texten kan förbättras.
Du skriver med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling. .
Beskrivning & handling
Hur handlingen i texten framställs samt hur väl beskrivande adjektiv utvecklar texten.
Du behöver bli säkrare på att skriva berättande texter med en tydligare handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Estetiska uttryck
Det ska gå att förstå hur bilden och texten hör ihop.
Din text saknar en tydlig koppling till bilden.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Omdöme
Du behöver utveckla din förmåga att ge omdömen om andras texter. Du behöver bli bättre på att förbättra sin egna text med hjälp av omdömen du fått.
Du kan ge enkla omdömen om innehåll och språk i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehåll och språk i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: