Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 8E -Demokrati – lag och rätt.

Skapad 2019-08-21 11:36 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I det här momentet kommer vi fördjupa oss i några grunder som kommer att handla om demokratiskt samhälle, styrelseskick och lag och rätt. Vad är det för ingredienser som behövs för att skapa ett fungerande samhälle? Vad finns det för alternativ till det svenska systemet? Inom momentet kommer vi att undersöka och diskutera hur olika grupper, minoriteter och folkgrupper kan ha olika rättigheter och/eller skyldigheter inom samhället. I kombination med hur ett samhälle är uppbyggt kommer vi att undersöka hur ett hållbart samhälle skulle kunna se ut. Är Sveriges olika samhällen hållbara?

Innehåll

Innehåll

Med reservation för ändringar:

 

Innehåll

Med reservation för ändringar:

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Läxa

35

Intro gå igenom planering.

Flugornas herre 30min.

Bearbeta film, begrepp och fakta

Bearbeta film, begrepp och fakta

 

36

Bearbeta film, begrepp och fakta.

Genomgång Statsskick och text på clio

Texter och uppgifter på Clio rörande statsskick

 

Läxa till 10/9 fakta och begrepp

37

Genomgång minoriteter, rättigheter och skyldigheter.

Flugornas herre 30min.

Bearbeta film, begrepp och fakta

 

Läxförhör fakta och begrepp

Bearbeta film, begrepp och fakta

Olika ideologier

Texter på clio

 

38

Genomgång ideologier + lag och rätt

 

Flugornas herre 30min.

Bearbeta film, begrepp och fakta

Läxa till 23/9

Ideologier Fakta och begrepp

39

Läxförhör ideologier

 

Bygga eget samhälle hämta fakta från Clio.

Flugornas herre 30 min

Bearbeta film och begrepp

Bearbeta film, begrepp och fakta

Se klart Flugornas herre

Olika ideologier

Bygga eget samhälle Hämta fakta från clio

 

40

Genomgång

Lag och rätt i det demokratiska samhället

 

Bygga eget samhälle med lagar, hämta fakta från Clio och egna anteckningar

Genomgång

Lag och rätt i det demokratiska samhället

 

Bygga eget samhälle med lagar, hämta fakta från Clio och egna anteckningar

 

41

Plugga till provet

Repetitions genomgång

Mindre Prov 8/10

 


  

 

Arbetsform

Inom några veckor kommer vi se filmen Flugornas herre och använda olika scener och händelser ur filmen för att diskutera och undersöka hur ett samhälle byggs upp. Vidare kommer vi att ha genomgångar och mindre repeterande läxor främst rörande begrepp och fakta kunskaper.

 

 

Litteratur:

Texter från clio

Flugornas herre (finns att streama på SLI)

Egna anteckningar under genomgångar

Inspelade genomgångar på youtube

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske i tre delar. Dels läxförhör rörande begrepp och allmänna faktakunskap. Elevens prestationer under lektionerna samt det mindre provet där elever får möjlighet att i skrift resonera och dra samband i fler perspektiv

Mål

Se unikum

Ev. ämnesspecifika tillägg.

Här bifogas eventuella ordlistor eller annat ämnesspecifikt som hör till planeringen och momentet.

 

Matriser

Identiteter samt lag och rätt

E
C
A
Fakta kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Samaband
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Resonemang
Samband mellan individ och samhällsstrukturer
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Olika perspektiv
Med hjälp av resonemang och samband
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Nationella minoriteter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: