Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Universum (v.34-38)

Skapad 2019-08-21 12:07 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Arbetsområde 1: Tema universum Ämne: Fysik Period: v.34-38

Innehåll

 

Tema Universum

 

 

 

 

Kunskapsmål

 

 

 

 

 

  • Använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen

  • Samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rymden, himlakroppar och universum

  • Redogöra för hur de astronomiska upptäckterna genom historien har förändrat vår syn på universums uppkomst och utveckling

  • Veta hur vår tids världsbild ser ut och hur det kosmiska kretsloppet fungerar

  • Beskriva solen och andra stjärnors uppbyggnad samt utveckling

  • Redogöra för Vintergatan och andra galaxer samt universums födelse och utveckling

 

 

 

 

Lärobok

 

 

 

Läxförhör: Krafter skapar rörelser sid. 172-181

 

(Testa dig själv: 6.1 och 6.2)

 

 

 

Prov: Universum sid. 328-342

 

(Testa dig själv: 12.1 och 12.2)

 

 

 

 

 

Det som kommer att bedömas:

 

- Din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner

 

- Dina kunskaper inom området och hur du tillämpar dessa, både i skriftlig och muntlig form

 

- Din förmåga att analysera resultat och dra slutsatser

 

- Din förmåga att genomföra och tolka experiment

 

- Din förmåga att dokumentera dina undersökningar med t ex tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmågor: Nivå 1-3

 

 

 

Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband

 

 

Du visar på grundläggande kunskaper genom att ge exempel på enkla samband. Du beskriver dessa med viss användning av ämnets begrepp och teorier.

Du visar på goda kunskaper genom att förklara och visa på förhållandevis komplexa samband, med relativt god användning av ämnets begrepp och teorier.

Du visar på mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på komplexa samband. Du generaliserar dessa, med god användning av ämnets begrepp och teorier.

Genomföra undersökningar, laborationer och fältstudier

 

 

Du laborerar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Du laborerar på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Du laborerar på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genomföra undersökningar, laborationer och fältstudier

 

 

Du dokumenterar och drar slutsatser. Rapporterna är enkla med bilder, tabeller och diagram. Slutsatserna är enkla. Du bidrar med förslag på förbättringar och/eller anger felkällor.

Du dokumenterar och drar slutsatser. Rapporterna är utvecklade med bilder, tabeller och diagram. Du jämför resultat och drar utvecklade slutsatser. Du ger förslag på förbättringar och/eller anger felkällor.

Du dokumenterar och drar slutsatser. Rapporterna är välutvecklade med bilder, tabeller och diagram. Du jämför resultat och drar välutvecklade slutsatser. Du ger förslag på förbättringar och/eller anger felkällor samt nya tänkbara frågeställningar.

Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet

 

 

I samtal är du delaktig och bidrar med enkla motiveringar som till viss del för diskussionen framåt.

I samtal är du aktiv och bidrar med utvecklade motiveringar som för  diskussionen framåt.

I samtal är du aktiv och bidrar med välutvecklade motiveringar som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.

Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet

 

 

Du använder olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om källornas trovärdighet.

Du använder olika källor på ett relativt välfungerande sätt och för utvecklade resonemang om källornas trovärdighet.

Du använder olika källor på välfungerande sätt och för utvecklade resonemang om källornas trovärdighet

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: