Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer

Skapad 2019-08-21 12:15 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 Historia
Varför ska du lära dig om tidiga civilisationer? Även om detta var samhällen som fanns för väldigt länge sedan kan vi ha nytta och glädje av att veta saker om dem eftersom mycket som gjordes då fortfarande påverkar oss nu. T.ex. matematik, språk, olika sätt att bygga på, statsskick, stormakter och religion. Följ med på en spännande resa bakåt i tiden!

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsgången är att eleverna ska få en större förståelse för orsaker och konsekvenser av att människor blev bofasta. Genom att arbeta om de första städerna får de också en större förståelse av hur dessa har påverkat våra liv idag. Eleverna kommer även att arbeta med de händelser som påverkade människorna i flodkulturerna.  

 

Mål:

 • Hi 7-9
   Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi 7-9
   Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi 7-9
   Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi 7-9
   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
 • Hi 7-9
   I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Hi 7-9
   Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

 

 

 Arbetsgång: 

Arbetsgången kommer att bestå av genomgångar av bonderevolutionen och flodkulturer, gruppdiskussioner samt övningsuppgifter. Ni kommer att få lära er om bonderevolutionen och flodkulturer som fanns mellan 10 000 och 5000 f.v.t Vi kommer att gå igenom dessa  förändringar som skedde under dessa tidsepoker och jämföra de olika kulturerna, som flodkulturerna i Mesopotamien och flodkulturen i Egypten. 

 

Hur och på vad kommer kommer bedömningen grundas: 

Skriftlig bedömningsuppgift där ni ska presentera orsaker till att människor blev bofasta och de konsekvenser detta hade på deras liv. Denna text kommer att skrivas ner i exam.net och lämnas in till Anna för bedömning.

 

 

Begrepp:

jägare

samlare

nomad

bofasta

boskapsdjur

högkultur

imperium

Mesopotamien

Eufrat

Tigris

Sumererna

kilskrift

pyramid 

farao

mumie

balsamera

hieroglyfer

Nilen

skatt

specialisering

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Tisdag 12/1 2021: Repetera det vi läste om innan jullovet

 • Måndag 11/1 2021: Repetera det vi läste om innan jullovet

 • Skriftlig bedömningsuppgift kring orsaker till och konsekvenser av att människor blir bofasta

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Enskild skriftlig bedömningsuppgift där du ska besvara den stora frågan: Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av att människor blev bofasta?

Enskild skriftlig bedömningsuppgift där du ska besvara den stora frågan: vilka blev konsekvenserna av att människor blev bofasta?

Uppgift: 1. Ni får på lektionstid förbereda er i basgrupp genom att ni tillsammans skapar en analysmodell, där ni försöker svara på Den stora frågan. 2. Uppgiften bedöms enligt bedömningsmatrisen nedan.
 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmågan
Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
Du visat att du förstår och kan använda mindre än hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visat att du förstår och kan använda cirka hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda fler än hälften av arbetsområdets begrepp.
Analysförmågan
Att kunna förklara, att se likheter och skillnader, att beskriva samband och att se mönster.
Du visar att du har grundläggande kunskaper genom att enkelt kunna analysera kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.
Du visar att du har goda kunskaper genom att relativt utvecklat kunna analysera kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.
Du visar att du har mycket goda kunskaper genom att välutvecklat kunna analysera kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.
Kommunikationsförmågan
Att kunna argumentera och resonera.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: