Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoarbete årskurs 8

Skapad 2019-08-21 12:29 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Hälsoarbete årskurs 8 - skriftligt prov - grundläggande träning, idrott och skador samt uppgift - "måluppsättning, planering, genomförande samt utvärdering".

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

HT alt. VT, skriftligt läxförhör -  "Grundläggande träning". Vecka 45, tisdag, går vi gemensamt igenom material att läsa. Vecka 47, tisdag, genomför ni det skriftliga läxförhöret.

HT alt. VT, skriftligt läxförhör - Idrott och skador

HT och VT - Uppgift "Sätta upp ett mål, planera, genomföra och utvärdera". Du har två alternativ att välja mellan:
Alternativ 1 - du sätter upp ett personligt mål som du arbetar mot.
Alternativ 2 - du planerar och genomför ett ledarskapstillfälle för egen klass ev. yngre elever.

Arbetet finns på sites. Läs noga igenom arbetet och följa frågeställningarna. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

1. Skriftligt läxförhör - Bedömning av dina svar och hur utförliga dom är.  

2. Måluppgift - Din förmåga att planera, genomföra, att    
    frågeställningarna finns med i ditt arbete samt din förmåga att    
    reflektera över dessa.
    - Din förmåga att utvärdera arbetet samt att du följt
      frågeställningarna.
    - Din förmåga att se samband, analysera och dra slutsatser. 

3. Hur väl du använder dig av dina kunskaper och omsätter dessa i verkligheten. 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

HT, VT - Skriftligt läxförhör.

VT - Måluppgift ska vara redovisad vecka 18.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9

Matriser

Idh

E
C
A
Sätta upp mål och planera
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Utvärdering
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktivitete
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktivitete
Förmåga 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: