Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverigeresan åk 4

Skapad 2019-08-21 12:33 i Rengsjö skola F-6 Bollnäs
Gemensamt och enskilt arbete med Sveriges geografi. Viktiga begrepp inom geografi, att producera egen faktatext och redovisa muntligt.
Grundskola 4 Geografi SO (år 1-3) Svenska
Pararbete och enskilt arbete med Sveriges geografi. Viktiga begrepp inom geografi, att producera egen faktatext och redovisa muntligt. Vi tränar på namngeografi, studerar kultur och naturlandskapet, samt kollar var de flesta människorna i Sverige bor. Vi jämför levnadsvillkor och funderar över varför det är olika. Skriftligt prov.

Innehåll

Elevdel


Konkreta mål

Du kommer att lära känna Sveriges geografi närmare. Du kommer att få studera saker som naturtillgångar, fördelning av befolkning och namngegrafi i Sverige. Under arbetet kommer du också bekanta dig med flera viktiga begrepp inom geografin, till exempel naturlandskap, kulturlandskap, väderstreck, klimat, skärgård och slätt. Du skall också få träna på att läsa och skriva faktatexter samt söka information från olika källor.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i din förmåga att:

 • använda geografiska begrepp,
 • föra resonemang om hur Sveriges befolkning är fördelad samt vad detta får för konsekvenser,
 • förstå och läsa en karta med hjälp av kartans färger och symboler,
 • kunna namn och läge på de flesta av Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten,
 • använda geografiska begrepp och göra en muntlig redovisning om ett landskap för klassen. 

 

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar.
 • Lektionsuppgifter.
 • Gruppdiskussioner.
 • Fördjupningsarbete om ett landskap som du sedan berättar om inför klassen.
 • Filmer.
 • Arbete med läromedlet Geografi 4-6 Grundbok.

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Se matris nedan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SO Ge
Bedömningsmatris Sveriges Geografi åk4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturresurser
 • Ge  4-6
Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige
Du kan några av våra naurresurser och på vilket sätt de år till nytta för oss.
Du kan nämna flera naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Namngeografi
 • Ge  4-6
Du kan placera ut ett fåtal landskaper, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ut ett flertal landskaper, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du har en grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan.
Naturtyper
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Ge  4-6
Du kan någon av våra naturtyper i Sverige.
Du kan våra fyra naturtyper i Sverige.
Du kan våra fyra naturtyper i Sverige samt ge exempel på landskap som tillhör dessa.
Jämförelser
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan nämna någon likhet eller skillnad mellan två olika landskap.
Du kan nämna någon likhet och skillnad mellan två olika landskap.
Du kan nämna flera likheter eller skillnader mellan två olika landskap.
Karta
 • Ge  4-6
Du har börjat använda kartbokens rutsystem och register med hjälp av vuxen/kamrat. Du kan med hjälp av vuxen/kamrat berätta om vädersrecken på kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Du visar att du förstår kartan och dess uppbyggnad med väderstreck, naturtyper, färger, symboler.
Du kan på egen hand använda en kartbok som underlag för att söka fakta om omvärlden.
Berätta om ett landskap
 • Sv  4-6
Du kan berätta ett fåtal fakta om ett valfritt landskap. Du kan beskriva olika saker så att andra förstår vad du menar. Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Du kan berätta ett flertal fakta om ett valfritt landskap. Du kan förklara så att andra förstår vad du menar. Du kan återberätta en händelse så att andra förstår vad du menar och du kan lyssna på andras berättelser.
Du kan utifrån stödord berätta ett flertal fakta om ett valfritt landskap. Du kan tala om vad du tycker och tänker och lyssnar på andra. Du kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Läsa
 • Sv  4-6
Du känner lätt igen hela ord och delar av ord när du läser och du märker när du läser fel. Du kan med stöd av hjälpfrågor förstå det viktiga i berättelser och faktatexter.
Du läser med flyt och rättar dig själv när du läser fel. Du använder olika sätt at läsa beroende på typ av text. Du kan på egen hand förstå det viktiga i berättelser och faktatexter.
Du läser med flyt och rättar dig själv när du läser fel och läser för att lära. Du använder olika sätt att läsa beroende på typ av text. Du kan på egen hand förstå det viktiga i längre berättelser och faktatexter och att de har olika syften.
Skriva
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan med stöd av vuxen eller tillsammans med en annan elev skriva en kortare faktatext.
Du kan självständigt skriva en kortare faktatext. Du kan på egen hand använda en tankekarta för att samla fakta.
Du kan självständigt skriva en längre faktatext och hämtar fakta från flera olika källor. Du kan på egen hand använda en tankekarta för att samla fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: