👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och vi-känsla!

Skapad 2019-08-21 13:28 i Regnbågen Hedemora
Förskola
Vi kommer att arbeta med att skapa trygghet och lugn i gruppen.

Innehåll

Syfte

 

*Vi vill skapa situationer där barnen ges möjlighet att känna trygghet.

* Vi vill skapa situationer där barnen ges möjlighet att öka sin självkänsla.

* Vi vill skapa situationer där barnen ges möjlighet att känna sig delaktiga.

* Vi vill skapa situationer där barnen ges möjlighet att respektera olikheter.

* Vi vill skapa situationer där barnen ges möjlighet att uppmuntra samspel och kommunikation mellan varandra

 

 

Mål

* Sträva mot att vi som förskollärare skapar situationer där barnen ges möjlighet att synas och få ta plats i gruppen.  

 *Sträva mot att vi som förskollärare uppmuntrar barnen i samlingar, lek och styrda aktiviteter att lyssna på varandra.

* Sträva mot att vi som förskollärare ska skapa situationer där barnen uppmuntras till samspel.

 

Metod

 

* Arbeta utifrån trygghetsboken.

 * Samtal i samling om "min bok".

* Uppmuntra barnen till att våga ta plats i gruppen genom både planerade lekar/aktiviteter och fria leken.  

 * Utmana barnen i skapande.

* Uppmuntra till ett demokratiskt klimat och vänta på sin tur både i  samling och egna leken. 

* Arbeta utifrån kompisböckerna. 

 

 

Utvärderingshjälp

 

Observationer, foton, unikum, pedagogiska dokumentationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18