Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 2 planering

Skapad 2019-08-21 14:16 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Medicin
Här får du en översikt om vad vi ska arbeta med, vad som är syftet med det samt centrala mål för kursen

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Människokroppens uppbyggnad med fördjupning i dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
 • Fysiologiska processer med utgångspunkt i hälsa.
 • Sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Undersökningar, medicinska behandlingar, vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
 • Vatten-, elektrolyt-, syrabas- och näringsbalans.
 • Farmakologi inklusive specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
 • Mikroorganismer och kroppens försvarssystem.
 • Medicinsk terminologi.

 

 

Kunskapskrav som kommer bedömas

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMED%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

 

 

Du ska beskriva och förstå  människokroppens uppbyggnad och funktion.

Du ska visa kunskaper om olika sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom.

Du ska känna till, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. tex hur går undersökningarna till, varför gör man dem och hur förbereder man till dem. 

beskriva kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt  för högre bedömning kunna beskriva symtom som uppkommer när balansen är rubbad och motiverar varför de uppkommer.

 

Förstå och beskriva  samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar och för en högre bedömning Dessutom värdera med enkla omdömen olika förklaringar till samband mellan sjukdom och människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.

Beskriva  specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar. ex berätta om vanliga läkemedel vid de sjukdomar som du beskrivit. Känna till var du hittar information om läkemedel

Du ska känna till mikroorganismer, förstå smittvägar och hur man kan hindra smittspridning

Kunna beskriva kroppens försvarssystem . Olika delar som ingår i kroppens försvar

utveckla din medicinska terminologi för en ökad förståelse för yrkesspråket vid ex rapportering och överlämning av patienter.

 

 

Uppgifter

 • Metodrumsövningar

 • Yrkesklar - testa dig själv

 • Medicinsk terminologi- testa dig själv

 • Film och frågor frakturer

 • Matspjälkningen

 • Ögat

 • Urinorganen

 • Diabetes

 • Urinorganen

 • Blod och lymfsystemet

 • Frågor om puls och blodtryck

 • Urinorganen

 • Uppgift Andningsorganen

 • Andningsorganen

Matriser

Med
Medicin 2 vo 18

har översiktliga kunskaper
E
översiktliga beskrivningar men på väg mot mer utförliga kunskaper
D
utförliga beskrivningar
C
utförliga beskrivningar med vissa nyanseringar
B
utförliga och nyanserade beskrivningar
A
Anatomi och fysiologi
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar (samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet).
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion.
Eleven beskriver utförligt människokroppen uppbyggnad och funktion.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion.
Sjukdomslära
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar utförligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även utförligt och nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom. **Dessutom värderar eleven med enkla omdömen olika förklaringar till samband mellan sjukdom och människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
Farmakologi
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning (samt om lagar och andra bestämmelser).
Eleven beskriver översiktligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Smitta och smittspridning
Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas samt beskriver översiktligt kroppens försvarssystem.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas samt beskriver utförligt kroppens försvarssystem.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas samt beskriver utförligt och nyanserat kroppens försvarssystem.
medicinsk terminologi
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
i.
beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminolog
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Vätskebalansen och bäringsbalans
beskriver vätske och näringsbalansen och förstår hur rubbningar uppkommer och kan ge exempel på det
Eleven beskriver översiktligt kroppens vätske- och näringsbalans samt ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas.
Eleven beskriver utförligt kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad och motiverar varför de uppkommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: