👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-08-21 14:36 i Stora Skedvi skola Säter
Vasatiden
Grundskola 6 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Den varar mellan åren 1521-1611 och kallas för Vasatiden. Under denna period styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan han hans söner och barnbarn.

Innehåll

 

Mål

Efter avslutat område ska du kunna:

 • känna till Gustav Vasa och hans liv och kunna förklara varför han anses vara en av de kungar som betytt mest för Sverige
 • berätta hur vi kan veta något om Vasatiden 1521-1611
 • berätta hur det gick till när Sverige bröt sig loss från Kalmarunionen
 • förklara vad reformationen fick för konsekvenser
 • berätta vilka förändringar som skedde i Sverige under Vasatiden, både för riket och för människorna
 • berätta några orsaker till att man sett annorlunda på Gustav Vasa och hans samtid under olika tidsperioder
 • berätta varför folket gjorde uppror under den här tiden och vad resultaten blev
 • förklara hur Sverige styrdes under Vasatiden
 • hur Vasa-sönerna förvaltade kungariket
 • viktiga ord och begrepp så som riksföreståndare, furstendöme, ärkebiskop, trohetsed, bannlyst, frälseätt, belägring, kröning, kätteri, jordeböcker, centralstyrd stat, slottsherre, undersåtar, dika åkrar, protestantismen, yrkessoldat, arvrike, eriksgata,hovet, fästning,

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsning och granskning av faktatexter
 • Läsning och instuderingsfrågor
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Grupparbeten
 • Enskilt arbete
 • Faktafilmer 

Bedömning:

Jag kommer bedöma följande: 

- din förmåga att kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt, 
- din förmåga att kunna berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för för det svenska samhället under hans levnadstid.
- din förmåga att kunna berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället.
- din förmåga att kunna berätta vilken betydelse hans söners livsverk hade för det svenska samhället.
- din förmåga att kunna analysera och resonera kring frågor om Gustav Vasas handlingar.
- din förmåga att kunna berätta om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden och göra jämförelser med andra tider och länder.
- din förmåga att vara källkritisk.
 

 Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov. Bedömning sker löpande i under lektionstid. Bedömning görs även av det skriftliga provet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden åk 6

Vasatiden

På väg- Träna mer!
Nivå 1
(Enkla formuleringar, med begränsad säkerhet).
Nivå 2
(Enkla formuleringar, till viss del välgrundade, med viss säkerhet).
Nivå 3
(Utförligt och nyanserat, välgrundat, noggrant och omfattande, med säkerhet).
Skeenden
Olika händelseförlopp
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta något om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller hur det gick till när Sverige blev protestantiskt.
Du kan berätta något om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad, svenskt styre, reformationen (att Sverige blev protestantiskt) eller olika slag/krig/uppror.
Du kan berätta flera saker om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller olika slag/krig/uppror.
Du kan berätta utförligt om olika händelseförlopp på Vasatiden som t.ex. Stockholms blodbad eller olika slag/krig/uppror.
Gestalter
Personer som levde på vasatiden
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om någon person som levde under Vasatiden.
Du känner till någon person som levde under vasatiden, t ex Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Karl IX Martin Luther, Olaus Petri, Kristian II, Nils Dacke,
Du kan berätta några fakta om minst tre personer som levde under Vasatiden.
Du kan utförligt berätta en hel del om mer än tre personer som levde under Vasatiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
hur man levde och vad man gjorde samt orsaker och konsekvenser av
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om vilka förändringar som skedde i samhället under Vasatiden.
Du kan berätta kortfattat om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Du kan berätta och resonera om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Du kan berätta och resonera utförligt om vilka förändringar som skedde i samhället t ex hur Gustav Vasa byggde upp Sveriges ekonomi och armé, att kyrkan fick mindre makt och kungar mer makt,
Hänvisningar till det förflutna
Hur har Vasatiden påverkan oss i dagens samhälle?
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle.
Du kan resonera något om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Du kan resonera om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Du kan resonera utförligt om hur saker som hände på Vasatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. nationaldagen, ärftlig tronföljd och protestantismen.
Använda källmaterial
Att vara källkritisk - hur vet man att det som man läser är sant?
När du letar fakta om Vasatiden behöver du vuxenstöd för att kunna resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vasatiden kan du enkelt resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vasatiden kan du resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om Vastiden kan du resonera utförligt om huruvida en källa är trovärdig.
Spår av historien
Vilka spår från Vasatiden finns kvar idag?
Du behöver vuxenstöd för att kunna ge exempel på vilka spår från Vasatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan ge exempel på vilka spår från Vasatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan resonera om vad olika spår från Vasatiden kan berätta.
Du kan resonera utförligt om vad olika spår från Vasatiden kan berätta.
Historiska begrepp
Ord som hör till Vasatiden
Du behöver vuxenstöd för att kunna använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.
Du kan till viss del använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.
Du kan för det mesta använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden
Du kan med säkerhet använda och förstå olika ord som hör till Vasatiden.