Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext, Tema Norden

Skapad 2019-08-21 14:58 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur skriver man egentligen en faktatext? Vi arbetar med Norden och ska skriva faktatext om ett Nordiskt land. Vi tar hjälp av läromedlet Klara Svenskan, för att lära oss hur man kan förarbeta, begrepp att använda och struktur att följa för att skriva en välskriven faktatext.

Innehåll

 

Undervisning:

Under några veckor kommer vi att arbeta med att förarbeta, använda ämnesspecifika begrepp och använda en passande struktur för att skriva en välskriven faktatext om ett Nordiskt land. 

Vi kommer att blad annat använda läromedlet "Klara Svenska - Tala, läsa, skriva" som grund och öva på de olika momenten innan vi börjar skriva en egen faktatext.

Vi kommer också arbeta med cirkelmodellen där vi arbetar enskilt, i par och sedan helklass. Vi kommer att läsa faktatexter, söka efter nyckelord, skapa tankekartor och skriva faktatext i par och helklass. I slutet på arbetsområdet kommer ni i par att skriva en faktatext om ett Nordiskt land. 

Faktatexten ska innehålla:

1. Rubrik

2. Inledning

3. Underrubrik med text

4. Bild med bildtext

Målen för faktatexten:

Jag kan:

 • förstå hur en faktatext är uppbyggd.
 • skriva en förklarande faktatext med inledning, logisk ordning och avslutning.
 • skriva en passande rubrik
 • använda tidsord och förklarande ord och fraser.
 • använda ämnesspecifika ord.
 • samla in och använda viktig fakta
 • även ange vilka källor du använt dig av.

 

Jag kan också:

 • jämföra olika källor och fundera kring tillförlitligheten
 • ge feedback på andras texter och 
 • förbättra min egen text utifrån andras respons
 • förstärka texten genom att använda passande bilder.

Bedömning:

Jag kommer bedöma: 

 • din förmåga att använda strukturen för en faktatext när du och din gruppmedlem skriver om ett Nordiskt land.
 • ditt deltagande vid skrivandet av faktatexten.
 • ditt skapande av ett Nordiskt land i en pizzakartong. 
 • din redovisning om ditt Nordiska land.
 • dina kunskaper på ett summativt prov med frågor om Norden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Faktatext

Visar grundläggande kunskaper
Visar goda/relativt utvecklade kunskaper
Visar mycket goda/välutvecklade kunskaper
Innehåll
*rubrik *Inledning *Underrubriker *Text till underrubriker *Källor, vart du hittat informationen *2 frågor till texten *Bild *Bildtext
Du har med något (1-2) typiskt särdrag som brukar finnas med i en faktatext
Du har med några typiska särdrag (2-3) som brukar finnas med i en faktatext. Minst två av dem har samband med din text.
Du har med flera typiska särdrag (fler än 3) som brukar finnas med i en faktatext och somhar samband med din text.
Struktur
Du har en rubrik som talar om vad din faktatext handlar om. Du glömmer ibland att ta nytt stycke när du börjar berätta om något nytt.
Du har en passande rubrik till din faktatext. Du använder dig av mellanrubriker men det är inte alltid som innehållet i stycket passar med rubriken. Du tar ibland nytt stycke när du börjar berätta om något nytt.
Du har en rubrik som väcker intresse och passar till din faktatext. Du använder dig av mellanrubriker som passar till just den delen. Du har en korrekt styckeindelning.
språk och stil
Din text innehåller några typiska uttryck/begrepp som hör till ämnet. Ibland används begreppen felaktigt
Din text innehåller flera typiska uttryck/begrepp som hör till ämnet. Oftast blir användningen korrekt Du förklarar inte alltid dessa uttryck/begrepp.
Du använder ord och begrepp på ett korrekt sätt och det bidrar till att din faktatext får ett bra flyt Du förklarar dessa uttryck/begrepp.
Stor/liten bokstav
Du använde stor bokstav på namn och i början av meningar ofta.
Du använde stor bokstav på namn och i början av meningar varje gång.
Meningsbyggnad
Dina meningar blir oftast rätt med punkt på rätt ställe. De fel som smyger sig in stör inte förståelsen av texten.
Du strävar efter att använder dig av komma i meningarna, t ex före ord som men, eftersom. Ibland blir det fel. Du binder ihop meningar med komma istället för att använda och som bindeord.
Du är säker på att skriva korrekta meningar och du kan oftast använda dig av komma på rätt sätt.
Ordval
Du inleder oftast meningar på samma sätt.
Du strävar efter att variera inledningen på dina meningar
Du har ett omväxlande och rikt ordförråd.
Tempus
Du använder dig till största del av tempus på ett korrekt sätt.
Du använder dig av tempus på ett korrekt sätt genom hela texten
Fakta i texten
Du skriver en faktatext. Du använder egna ord men större delen av texten är kopierad från andra sidor.
Du skriver en faktatext med mestadels egna ord (några delar är kopierade från andra sidor)
Du skriver en faktatext med helt egna ord (utan att kopiera text från andra sidor)
3 egna rubriker
Du har valt ut 3 egna rubriker till din faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: