Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - ett temaarbete

Skapad 2019-08-21 15:10 i Bräcke förskola Kungälv
Under höstterminen 2011 jobbar vi med sagan om "De tre Bockarna Bruse". Vi använder oss utav bok, sång, collage, film samt naturen för att knytta samman vårt tema.
Förskola
I år kommer vi att utforma vårt temaarbete utifrån hållbar utveckling. Vi vill att barnen på ett lekfullt och lustfyllt sätt ska skapa sig en uppfattning om deras roll till en hållbar utveckling.

Innehåll

Inledning

Dagligen pratas det om hur jordens resurser är på väg att ta slut och vår påverkan kring klimatet och miljön. Vi vill genom lek och lärande få barnen medvetna om deras roll för att skapa en hållbar planet. Vårt fokus kommer att ligga på att skapa lärande situationer som barnen finner lekfulla, lustfyllda och lärorika. Vi kommer bland annat använda oss av dem så kallad sopsamlarmonstren. Detta är ett material som Göteborgs region har tagit fram för barn i förskoleåldrarna. Ni hittar hemsidan till monstren här . Detta kommer vi göra i relation till de globala målen för hållbar utveckling. De målen hittar ni här . 

 

Genomförande

Sopsamlarmonstern är monster som är kopplade till diverse avfall. Det finns ett monster för allt som slängs. Barnen kommer att bli presenterade för de olika monstren och arbeta kring just de monstrets avfall under 2 veckor, fram till sommaren. Vi kommer bland annat lägga vikt vid plast i havet, skräp i naturen, sopsortering, hur det ser ut i olika delar av världen och vad vi kan göra mm. Vi kommer att ta barnens intressen och förutsättningar i fokus och lägga upp arbetet utifrån det. Temat kommer även beröra ämnen som natur och teknik, matematik och språk. 

Syfte?

Vi vill på ett lekfullt sätt få barnen intresserade och skapa förståelsen av vad de kan göra för den hållbara utvecklingen. Detta är ett tema som ligger väl i tiden och som det pratas mycket om på alla håll, och vi tror att vi kan ha användning av just det i vårt tema. Vi tror att sopsamlarmonstren är ett bra sätt att fånga barnens intresse och skapa lärdom. Vi vill att barnen ska skapa förståelse genom olika lekfyllda situationer som är både planerade och spontana. Vi vill få dem nyfikna och intresserade, vi vill att dem ska ställa frågor, vilja ta reda på information och se miljön i sin omvärld. Vi vill ge dem lärdom om deras påverkan på klimat och miljö och hur viktigt det faktiskt är, UTAN att skapa någon klimatångest. 

Dokumentation/Utvärdering

Vi kommer kontinuerligt att dokumentera och publicera aktiviteter och utvecklingen i barnens lärloggar på Unikum. Vi kommer själva att använda oss av all dokumentation och observation för att tydliggöra barnens utveckling både för oss pedagoger, vårdnadshavare och barnen själva. Vi vill även arbeta mycket kring att föräldrarna går in tillsammans med sina barn och tittar i deras lärloggar. Vi vill även använda oss av väggarna inne på avdelningen till att sätta upp mycket foton, barnens egna skapelser och fakta kring det vi arbetar med. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: