Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden

Skapad 2019-08-21 15:11 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Geografi
Du ska planera en resa genom Nordens alla länder. För varje land du kommer till behöver du ta reda på hur landets natur- respektive kulturlandskap ser ut? Vad har landet för naturtillgångar och vad har påverkat att det är just dessa? Du behöver också resonera kring hur befolkningen är fördelad i landet och varför fördelningen ser ut som den gör. Du ska besöka huvudstaden i varje land och din “väderstad”, den största sjön och den högsta punkten. Vad är karakteristiskt för varje land? Du ska även ta reda på befolkning, statsskick, valuta, landets yta och vilka hav och länder som omger landet. Du ska förklara hur du tar dig till de olika platserna. Är det med bil, båt, tåg, buss eller flyg? Varför väljer du väljer att resa just på detta sätt? Du bör göra medvetna val och prioriteringar som bidrar till en hållbar utveckling för miljön.

Innehåll

 

Vi kommer att jobba med ämnet genom att

 

 • Se filmer som skapar en helhetsbild av ämnet
 • göra fältstudier
 • grupparbeten/diskussioner
 • jobba med resonemangskvaliteter
 • söka information på nätet och jobba källkritiskt med dessa.

 

 

Bedömning:

Grupparbete, resonerande text, muntliga resonemang, reflektioner kring fältstudie, källkritiska frågor.

Tidsplan / Lektionsplanering:

v.45-49

Begreppslista:
Naturtillgångar,naturlandskap, kulturlandskap, livsmiljö, påverka, befolkningsfördelning, karakteristiskt, statistik, valuta, omger, prioriteringar, hållbar utveckling, orsak,konsekvens, longitud, latitud, karttecken, skala, koordinater.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: