👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet

Skapad 2019-08-21 15:17 i Skönstaholmsskolan Stockholm Grundskolor
En start till det viktiga arbetet kring vår värdegrund
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)

Hur ska vi vara mot varandra? Vad är en bra kompis och hur är man en bra kompis? Det är viktigt att hela tiden samtala till dessa viktiga frågor.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

I grundskolans läroplan står det tydligt att vi tillsammans ska arbeta med livsfrågor så som gott och ont, rätt och orätt, kamratskap respekt för andra människor.

Vi ska lära oss om hur man är mot varandra. Vad är kamratskap? Vad är gott och ont? Vilka regler vill vi ska gälla hos oss? 
Du ska få viss kännedom om barnens rätt (barnkonventionen). 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi tittar närmare på skolans regler.
 • Vi bestämmer tillsammans vad som ska gälla som trivselregler i vår klass
 • Vi lär oss om skolans gemensamma regler genom att gå en vandring i skolans lokaler.
 • Vi tittar på en film om FN
 • Vi reflekterar och diskuterar tillsammans om vad vi sett
 • Vi dokumenterar något om det vi lärt oss i vår SO-bok

Vad som kommer att bedömas:

Att du deltar aktivt i övningar och samtal på lektionerna.

Att du bidrar med tankar och refererar till egna erfarenheter. 

Hur du får visa vad du kan:

Du är med och samtalar kring de frågor som kommer upp.

Du deltar i det gemensamma skrivandet.

Du ritar bilder och förstärker det som vi pratat om.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3