👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surrealism - Drömbilder

Skapad 2019-08-21 15:43 i Tunabergsskolan Uppsala
Surrealism - skapa nya budskap genom att kombinera föremål, figurer kontext på nya sätt. Lär känna några konstnärer som arbetar med drömmar och fantasier som motiv i sina bilder.
Grundskola 7 – 9 Bild
Surrealism - Drömbilder Öva på att måla surrealistiska bilder, kombinera föremål och kontext som inte hör ihop. Förändra föremålens proportioner eller placera dem i nya kontext. Se på bilder av kända konstnärer som målade i surrealistisk stil för att få inspiration. KONTEXT betyder omständigheter, sammanhang, omgivning, eller övergripande situation.

Innehåll

Förmåga/or i fokus:

Få inblick i att bilder är betydelsebärande och själv öva på att kommunicera/berätta med egna bilder.

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

Öva på hela processen från att ha en idé till att hitta bra förlagor till att arbeta fram en egen bild utifrån dessa.
Kommunicera med bilder. 
Förstå betydelsen av symboler och kontext.
Hämta inspiration från konstbilder och andra bilder. Öva på att se motiv och kontext som skilda, se till kontextens betydelse. Visualisera en idé, arbeta med symboler. Öva på att leta bra förlagor på Internet. Öva på teknik för att avbilda. Arbeta med hela processen, från idé till färdig bild.

Vad du ska kunna ( efter avslutat arbetsområde )

Veta vad surrealism betyder. Kunna leta fram bra förlagor på Internet. Visualisera en ide från skiss till färdig slutprodukt, genom att kunna avbilda ett föremål som du sätter in i en kontext.

Hur du får visa dina kunskaper:

Genom att arbeta med en teknik du tränat på. ( Vattenfärg, tempera, collage, blyerts, kol, blandtekniker.) Producera idéskisser som sen leder till slutprodukten, den färdiga surrealistbilden.

Bedömning

Kvalitéer i att återge sina idéer i bild. Se matris nedan.

Uppgifter

 • ORDLISTA -Surrealistbild

 • ORDLISTA -Surrealistbild

 • ORDLISTA -Surrealistbild

 • ORDLISTA -Surrealistbild

 • Surrealismen

 • Surrealismen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild åk 7-9

E
C
A
Bildframställning
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Idébearbetning
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetsprocessen
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbmellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Begrepp
Förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Kommentarer

E
C
A