👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Matematik HT19

Skapad 2019-08-21 15:44 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Utifrån Prima matematik
Grundskola 3 Matematik
Matematik Stranden/Ängen åk3 ht19

Innehåll

 

  • V. 34-51 Problemlösning 1 tillfälle i veckan. Eleverna tränar problemlösningsförmåga genom att: använda olika strategier, beskriver hur de löser problem samt formulerar egna problem. Enskilt och i grupp. 

 

  • v.34-39 Dela upp tal på olika sätt. Multiplikation och division med 2 och 4. Olika sätt att visa naturliga tal. Matematikens historia.

 

  • v.40-43 Huvudräkning addition. Addition med uppställning och växling. Olika sätt att beskriva en matematisk händelse. Multiplikation och division med 5 och 10.

 

  • v.45-48 Undersöka sannolikhet i slumpmässiga försök. Statistik, tolka och presentera information i tabeller och diagram. Multiplikation och division med 3 och 6. Klockan, analog och digital.

 

  • v.49-51 Jämföra, uppskatta och mäta omkrets. Jämföra areor. Rimlighetsbedömning och överslagsräkning. Huvudräkning subtraktion. Subtraktion med uppställning och växling.