Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speech - My Role Model

Skapad 2019-08-21 17:34 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Malala, Greta Thunberg, Albert Einstein, Martin Luther King, and Isabella Löwengrip are just a few examples of role models you might have heard about. A role model is a person you look upt to for some reason. Who is your role model? For the next couple of weeks you are going to practise and prepare, so you can make a speech about or to a person, who has made a change in a positive way.

Innehåll

 

What?
We are going to work with speaking, to be more exact making a speech in class.

 

How?
For the first couple of lessons we are going to practise speaking by working in smaller groups, with speaking exercises, watch an English tv-programme about students in England, find information about the chosen role model, and prepare and make a speech in class.

Timeplan

During w.34-40 we are going to work, prepare and make a speech.

Material, instructions and links will be shared with the students via Teams

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Muntlig presentation

E
C
A
Innehåll
Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Talar väldigt kortfattat och/eller utifrån inövad text Röd tråd saknas Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Begripliga men enkla meningar Röd tråd finns till största delen Är osäker till viss del, men tankar och åsikter kommer fram i talet
Talar med sammanhang Röd tråd finns Uttrycker egna tankar och känslor Bra balans mellan detaljer och helher
Talar med sammanhang, ledigt och personligt En tydlig röd tråd finns Fylligt och välbeskrivet innehåll
Uttal
Intonation
Uttalet är otydligt och svårbegripligt Uttalet ligger långt ifrån språkområdets intonation/accent
Uttalet är begripligt
Uttalet är klart och tydligt Bra intonation/accent
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för språkområdets intonation/accent
Ordförråd
Ordförrådet har brister Har svårt för att formulera sig Använder svenska ord
Ordförrådet är enkelt Kan använda enkla fraser
Ordförrådet är aktivt och någorlunda varierat Ordförrådet är anpassat till ämnet
Ordförrådet är utvecklat och varierat Ordförrådet är väl anpassat till ämnet
Stategier
Synonymer Omformuleringar
Använder inga språkliga strategier
Använder någon språklig strategi
Använder några strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Kommunikation
Kroppsspråk Ögonkontakt
Har ingen ögonkontakt med publiken Inga gester och ingen mimik
Tittar upp någon gång på publiken Inte mycket gester och mimik
Har ofta ögonkontakt med publiken Kan använda gester och mimik
Har ögonkontakt med publiken Gester och mimik understryker det som sägs

Ny rubrik

E
C
A

En
Skriftlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din manus
Du formulerar dig enkelt och begripligt och ditt manus har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och ditt manus har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och ditt manus är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad och använder huvudsatser, bisatser och kommatering utan svårighet.
Struktur
Manuset saknar struktur och det är svårt att följa med.
Manuset har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Manuset har en klar struktur med inledning och avslutning.
Manuset har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Ord och uttryck
- ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ord och uttryck
- ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav. Du använder en del svenska uttryck.
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav och din text är lätt att förstå.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav och din text går utmärkt att förstå.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i manuset är relativt korrekt men innehåller en del språkfel som stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Manuset innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: