Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasyprojekt

Skapad 2019-08-21 20:05 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Du ska få lära dig allt om genren fantasy. Vi kommer inleda med att bekanta oss med genren genom böcker och film. För att sen bygga en egen värld där du skapar dina karaktärer.
Grundskola 6 Svenska
Paddtroll, drakar, giftsvampar, magiska formler, ramsor och portaler! Ge utlopp för all din fantasi i genren: FANTASY!

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska

se Fantasyfilmerna, lyssna på äventyren och vara aktiv då vi diskuterar dem

läsa en bok som är typisk för Fantasygenren, och på en lektion per vecka skriva en kort reflektion i din klass tilldelade classroom 

skriva och bearbeta din berättelse med hjälp av responsen du får av dina kamrater och av mig som lärare

 

Så här ska vi arbeta:

Material samt instruktioner finner du i din klass Fantasyclassroom

Vi börjar vecka 34 med att se en Fantasyfilm vilken vi diskuterar enligt EPA

Vi lånar en bok i genren, vilken vi läser och skriver reflektioner kring på lektionstid  

Därefter lyssnar vi på äventyr på https://urskola.se/Produkter/180274-Magiska-biblioteket-Fantasy vilket vi bearbetar, skriver tankekarta kring, och får inspiration ur

Varje kapitel du ska skriva startas av mig som lärare genom högläsning av en Fantasyberättelse vilken vi följer genom vår skrivprocess, instruktionerna gås igenom muntligt och finns skriftliga i ditt classroom

Efter grundlig genomgång och bearbetning av genren och andra texttyper börjar det bli dags att skriva (dator), ca v 37 

Vi bearbetar, kapitel för kapitel, och du väljer att skriva minst 8 och som mest 12 kapitel enligt instruktionerna 

Mall och förslag på hur du responsläser kamrats text finns i ditt classroom

I classroom finns även inspiration i form av korta klipp: musik, teckna, film, karaktärer mm. 

 

  

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • skriver med god struktur, att du tex har en röd tråd i din Fantasyberättelse och att kapitlen har en början- mitten och ett slut (som ibland behöver passa med kommande kapitel)

 

 • skriver på ett beskrivande vis, med hjälp av bla adjektiv

 

 • redigerar och bearbetar din text

 

 • kan skapa bilder som hör ihop med din text och förtydligar ditt budskap

 

 • kan resonera kring Fantasygenren 

 

 • responsläser och ger konkreta tips på förbättringar i kamraternas texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Fantasy

E
C
A
Skrivregler
Du använder stor bokstav, utropstecken, frågetecken, kommatecken och talstreck i din text när det passar.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Röd tråd
Dina kapitel har en tydlig början, mitt och ett slut.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Beskriva
Du kan skriva målande och använder många adjektiv i din text.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Bearbeta
Du kan skriva och redigera, bearbeta, din text på datorn.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
samspel mellan text och bild
Du kan skapa bilder från DIN fantasyvärld som hör ihop med din text.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Reflektera
Du resonerar kring vad som kännetecknar genren fantasy.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Kamratrespons
Du kan läsa minst en kamrats text och komma med enkla, konkreta, tips.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: