Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5 HT19

Skapad 2019-08-21 20:34 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Engelska
Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vårt engelska språk. Vi utgår även i år från läromedlet Magic! Vi får fortsätta följa de olika personerna som vi fick lära känna under förra året och samtidigt träna på skrivning, läsning och tal.

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen:

Syftet med engelskaundervisningen är att alla elever ska kunna:
- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Undervisningens innehåll:

Läsa enkla texter, främst från Magic 5.
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen och genom enklare nyheter.
Skriva enkla texter av olika slag ( beskrivningar, dialoger, brev).
Tala engelska så mycket som möjligt ( i par, smågrupper, enskilt, i talkör och sånger osv.)
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur arbetar vi med detta?

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, rskriver och läser . Vi ser på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. 

Detta kommer bedömas

Under läsåret kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- uttrycka dig på engelska
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse.)
- förstå innehållet i en text
- kunna skriva meningar
- kunna samtala ( ställa frågor och svara på enkla frågor).

Hur bedöms detta?

Genom att arbeta aktivt på lektionerna.
Arbete med Magic!
Glosförhör
Inlämning av uppgifter.

Uppgifter

 • Glosor V. 5

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska år 4-5

Ej nått målen
Nått målen
Läsa
Du behöver stöttning för att läsa och förstå enkla texter. Du behöver hitta strategier för att kunna förstå de texter du läser.
Du kan läsa och förstå enkla texter som handlar om bekanta ämnen. Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå de texter du läser.
Lyssna
Du behöver utveckla din förståelse för talad engelska.
Du kan förstå det viktigaste när du lyssnar på någon som pratar tydlig engelska. Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå när du lyssnar på någon som pratar engelska.
Skriva
Du behöver utveckla ditt ordförråd och dina kunskaper för att kunna skriva texter på engelska.
Du kan skriva texter med enkla meningar och fraser som är ganska tydliga. Du kan använda dig av någon strategi som gör att andra kan förstå det du skriver.
Samtala/Diskutera
Du behöver stöd för att kunna hålla i ett samtal på engelska.
Du kan enkelt samtala och diskutera på engelska med enkla fraser och meningar. Du kan använda dig av någon strategi som gör att samtalet fortsätter framåt och som gör dig förstådd.
Tala/Presentera
Du behöver stöttning för att hålla i en redovisning på engelska.
Du kan göra enkla redovisningar på engelska och kan då använda dig av enkla och tydliga meningar. Du kan också förbättra dina redovisningar med respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: