Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2A kap 1

Skapad 2019-08-22 07:50 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 2 Matematik
HT-19

Innehåll

 

Syfte

Du ska träna på:

 • Tiotalsövergång
 • Talområdet 0-20
 • Kommutativa lagen
 • Addition
 • subtraktion
 • begrepp term + term = summa
 • begrepp term - term = summa
 • talområdet 0-100
 • tiotal och ental
 • jämföra talens storlek
 • problemlösning

Centralt innehåll

Att använda utvecklingsbara metoder  för att utföra beräkningar med addition i huvudräkning.
Att använda utvecklingsbara metoder  för att utföra beräkningar med subtraktion i huvudräkning.
Att använda och förklara begreppen tiotal och ental.
Att visa kunskaper om positionssystemet.
Att förstå att beräkningar i ett talområde kan uttryckas i ett utökat talområde.
Att använda matematiskt språk.
Att förstå frågan i en textuppgift.
Att använda strategier att rita

Undervisning

Du kommer att lära dig:

 • när vi har genomgångar
 • när du jobbar i din bok
 • när vi löser uppgifter tillsammans
 • när du förklarar hur du tänker
  

Du får visa att du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • i arbete enskilt, par grupp
 • på genomgångar
 • genom diagnosen

 

Matriser

Ma
Favorit Matematik 2A kap 1

Jag är på väg
Jag kan
Ny nivå
Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
Använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar med addition.
Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.
Behärskar räknesekvensen i olika steg uppåt och neråt.
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan delas upp.
Att använda utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar med addition och subtraktion vid huvudräkning.
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Använder likhets- och olikhetstecken och vet vad de betyder. = < och >.
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
Tolkar skriftlig information med matematisk innehåll
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Visar hur enkla samband kan uttryckas med matematiskt språk.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: