Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2A kap 5

Skapad 2019-08-22 07:56 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 2 Matematik
HT-19

Innehåll

Syfte

Du ska lära dig:

 • Att dela i lika stora grupper.
 • att dela i två och fyra lika stora grupper med hjälp av bild.
 • Att dela in i grupper om två, tre, fyra, fem och sex personer.
 • Att bekanta sig med tal i bråkform.
 • att bekanta sig med hur många lika stora delar figuren är indelad i.
 • en halv
 • en tredjedel
 • en fjärdedel
 • en sjättedel 

Centralt innehåll:

 • Att använda och förstå begreppet delningsdivision,
 • Att använda och förstå begreppet täljare, nämnare, och kvot.
 • Att använda utvecklingsbara metoder för beräkning med division med huvudräkning.
 • Att visa, använda och uttrycka kunskap om enkla bråk.
 • Att förstå att om man delar i helhet, så måste alla delar vara lika stora.

 

Undervisning

Du kommer att lära dig:

 • när vi har genomgångar
 • när du jobbar i din bok
 • när vi löser uppgifter tillsammans
 • när du förklarar hur du tänker
 

 

Du får visa att du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • i arbete enskilt, par grupp
 • på genomgångar
 • genom diagnosen

 

 

Matriser

Ma
Favorit Matematik 2A kap 5

Du håller på att lära dig
Du kan
Utför beräkningar med olika räknesätt, huvudräkning.
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
Använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid division, bilda grupper.
Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i olika situationer.
Använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid division, dela lika.
Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i olika situationer.
Visar kunskaper om enkla bråk tex halv, tredjedelar, fjärdedelar.
Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
Utför beräkningar med multiplikation, huvudräkning.
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Förstår och använder likhetstecknets innebörd.
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Utför beräkningar med olika räknesätt, huvudräkning.kar text med matematiskt innehåll vid problemlösning.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: