Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnans planering 19-20

Skapad 2019-08-22 09:29 i Lokes förskola Halmstad
Förskola
stjärnans planering

Innehåll

Planeringsmall 2019-2020 Frösakulls förskolor

Vart är vi?

Vi är i en uppstartsfas efter sommaren. Vi har en ny personalgrupp och även två nya inskolningar.

Vart ska vi?

Förskolan ska ha ett gemensamt tema och arbetsmaterial där vi utgår från Vännerna i kungaskogen - Snick och Snack. Utifrån det här temat vill vi skapa en bra gemenskap och sammanhållning i gruppen för att bli bättre vänner med varandra, samt konflikthantering.

Mål för projekt

Vilka läroplansmål från Lpfö ska ni arbeta mot? - se nedan

 

 • Barnens intressen, initiativ behov: vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i målområdet? Vilket projekt ska presenteras för barnen?
 • Förståelse: Vilken förståelse ska barnen utveckla?
 • Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?
 • Pedagogens förhållningssätt: vilka förhållningssätt behöver pedagogen ha i aktiviteten för att lärandet ska ske i barngruppen?

 

Mål för vardagssituationer

 • Hallen
 • Vilka läroplansmål - se nedan

Hur gör vi?

 • Vem gör vad, och när?
 • Alla ansvarar för att sätta sig in i Snick och Snack materialet och till nästa gång bestämmer vi ansvarsområden.
 • En ansvarar för att se vilket väder det är och vilka kläder som behövs. Barnen går ut i små grupper, vilka som går ut först är beroende på hur dagen ser ut och barnens behov. Tid till att få testa sig själva.
 • Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i utbildningen?

Hur blev det?

 • Uppföljning, bestäm redan i starten vad det är som ska följas upp.
 • Första uppföljningen sker andra studiedagen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: