Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salut, au musée, au zoo

Skapad 2019-08-22 10:23 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola F
Välkommen till vår första kurs i franska åk 7. Vi kommer till en början att repetera en del av vad vi arbetade med i åk 6, men nya saker dyker också upp. Det kommer att handla om att hälsa och presentera sig, siffror och djur. Under kursens gång kommer vi som tidigare att diskutera skillnader och likheter mellan Frankrike och Sverige eller andra länder.

Innehåll

Tid: v 34-37

 

Förmågor:

 • Förstå talad franska 

 • Förstå texters innehåll

 • Använda strategier för lyssnande och läsning

 • Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion.

 • Använda strategier i interaktion

 • Jämföra olika områden där franska används med egna kunskaper och erfarenheter

 

Mål:

 • Att kunna reflektera över liknelser och skillnader mellan Sverige och Frankrike.

 • Att känna sig säker på olika hälsningsfraser och att kunna presentera sig själv.

 • Att lära sig nya ord för djur

 • Att känna sig säker på obestämd artikel

 • Att känna sig säker på siffrorna 0-40Instruktioner:

Vi kommer att arbeta utifrån La Nouvelle Chouette B, kap 1-3.

Övningarna kommer att vara av blandad karaktär: muntliga övningar, hörövningar,  läsövningar.Examinationsuppgift:

 

 • Att kunna presentera sig själv och ställa frågor, se övn 1-2 s 6 i övn.boken, v 35

Du visar dina kunskaper muntligt, skriftligt och i hörövningar.

 • Att kunna några nya ord för saker och att kunna använda obestämd artikel i singular och plural, se övn 13, 16-22, v 36

 

Du visar dina kunskaper muntligt och på skriftligt test.

 

 • Att kunna siffrorna från 0-40.

 

Du visar dina kunskaper muntligt och i hörövningar

 

 • Att kunna ord för djur. Du väljer själv vilka från s 77 i textboken. För E-nivå väljer du 10 ord för C-A 15 eller fler, v 37.

 

Du visar dina kunskaper muntligt, skriftligt och i hörövningar.

 

Genom undervisningen i den här kursen ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal 

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Uppgifter

 • Salut, au musée, au zoo

Matriser

Kunskapskrav franska 7-9

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F
E
C
A
Receptiv förmåga
* Hörförståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
* Läsförståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
* Förmåga att tolka och analysera innehåll
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
* Förmåga att använda olika strategier för att underlätta förståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
* Förmåga att interagera (samtala) och anpassa språket efter syfte och mottagare
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
* Förmåga att använda olika strategier för att förbättra interaktionen
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
* Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: