Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Essen

Skapad 2019-08-22 10:49 i Svanberga skola Norrtälje
Matvokabulär, restaurangbesök, recept, mattraditioner i de tysktalande länderna. Ordkunskap, dialoger, realia, verb med omljud i presens, verbet mögen.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Essen machen wir alle um überleben zu können. Was isst du gern? Wie bestellt man im Restaurant? Wie kocht man z. B. Fleischklösschen? Was isst man in Deutschland, Österreich und in der Schweiz? Was ist Knoblauch!?

Innehåll

Vi

 • tränar matord,
 • skriver instruktioner hur man lagar olika rätter 
 • talar om vad vi gillar och inte gillar för mat
 • läser och hittar på egna dialoger om restaurangbesök
 • lär oss ord som först, sen, därefter etc. och verb som hacka, skära, koka etc.
 • går igenom de modala hjälpverben, dürfen, können, mögen, müssen, sollen och wollen
 • lär oss mer om vad man äter i de tysktalande länderna

Uppgifter

 • Meine Modaldialoge

 • Rezept

 • Ein Rezept

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Essen

Rubrik 1

Ännu ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: