Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2019-08-22 11:12 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola F
Du kommer att arbeta med din träningsdagbok under fyra veckor där du antecknar mående, kost samt pulshöjande och pulssänkande aktivitet varje vardag för att göra reflektioner över hur hälsa och levnadsvanor hör ihop. Du kommer att utöva olika fysiska aktiviteter och reflektera över hur du påverkas. Du kommer att träna simning, hänsynstagande och förebyggande av skador.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ges även förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. De ges också förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

 

Innehåll:

Samtal och skrivande om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelse.

Förebyggande av skador, t.ex. genom uppvärmning.

Simning i mag- och ryggläge.

 

Kunskapskrav:

Eleven kan samtala och skriva om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då  resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: