Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens uppbyggnad

Skapad 2019-08-22 12:41 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Världens uppbyggnad! Allting runtomkring oss är uppbyggt av små byggstenar som vi inte kan se-atomer. Här tittar vi in i atomernas värld för att se hur allting hänger ihop. Vi skapar förståelse för begreppet "lika-löser-lika" och repeterar aggregationstillstånden samt syra och baser.

Innehåll

Lokal pedagogisk planering för år 6 i NO 

Ämnesområde: Kemi-Världens uppbyggnad

Vad?

Allting runtomkring oss är uppbyggt av små byggstenar som vi inte kan se-atomer. Här tittar vi in i atomernas värld för att se hur allting hänger ihop.

Varför?

Centralt innehåll i årskurs 4-6, från Skolverkets kursplan

När?

Vecka 35-38. Se separat veckoplanering.

Hur?

Genom föreläsningar, laborationer, filmer och diskussioner. Du kommer att använda ”Boken om fysik och kemi”.  Anteckningar från lektioner gör du i ditt gröna anteckningshäfte och dessa är mycket viktiga! Alla papper sparar du i din gröna mapp.

Redovisning och bedömning

Du bedöms under lektioner/laborationer men även under prov.

 

Lektionsplanering

 

 

 

Vecka

Innehåll

Har jag varit med på dessa

lektioner? Vad behöver jag öva på eller fråga om. Anteckna

35

 

 

 

Uppstart kemi, genomgång av LPP.

Repetition: Vad är en atom och hur bygger dessa upp vår värld? Atomer och molekyler, vad är skillnaden?

Vad tar allt vägen? Elda upp -sopsortera.

Organisations-schema.

Grundämnen och kemiska föreningar.

Vad är periodiska systemet? Berzelius.

Vatten, väte, syre, kol, järn, guld, koldioxid mm

 

Naturvetenskapligt arbetssätt.

Skriva laborationsrapport, träna att skriva slutsats.

 

Boken om fysik och kemi

 

Arbetsblad :

Tankar kring en brasa sid 3,6,7,10

 

 

 

 

 

 

Sid: 14-15

 

36

 

 

 

 

Aggregationstillstånden (fast, flytande, gas)

Smältpunkt vad innebär det?

Varför syns inte gas?

 

Blandningar och lösningar, skillnad

Hur skiljer man ämnen åt?

Löslighet - lika löser lika.

 

Laboration: Kromatografi

Sid: 19 (bild), 24-27

Arbetsblad sid 11.

 

 

Sid: 28-29

Sid 30-31

Sid 32, 36

 

 

Kan du det här: Krysstest s.21

 

37

 

 

Syror och baser.

 

Surt, basiskt och neutralt, pH

Späda-neutralisera

Syror och baser i vår vardag-förr och nu.

 

Farosymboler, Sitter i klassrummet, repetera

 

 

Laboration: Separera ämnen

 

 

Sid 40-42

 

(Överkurs: 44-45)

Kan du det här: Krysstest s.25

 

38

 

Repetition av kapitlet

 

Prov.

Laboration: Syra, baser, indikator

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Världens uppbyggnad

Ej ännu nått målen
E
C
A
Begrepp/Kommunicera
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
Undersökning/ Laboration
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
 • Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: