Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Ungdomskulturer

Skapad 2019-08-22 12:51 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Sociologi
Planering för kursen Ungdomskulturer

Innehåll

Vecka

Dag

Kapitel

Lektionsinnehåll

Uppgifter

34 . 35, 36

  Måndag

KAP 1

 

 

 

 

 1.Vad är en Ungdomsroll?

 

2. Ungdomar förr 

Enskilda arbeta som ska mailas senast v: 36 

  Fredag

Dagens ungdom

Skolan

Enskild arbeta S: 23 ska mailas senat v: 40 

 

  

Fritiden

Familjer, vänner och kärlek

Grupparbete som ska göras under lektion tiden

 

Ungdomars hälsa

Uppgifter som ska göras under lektion tiden

40 , 41 , 42

 

   Kap 1

 

Måndag  

Kap 2

 

 

1.     Vad är ungdomskultur kultur

2.     Ungdomskulturforsking

 

 

 

Fredag

Vi kommer att kolla på filmer.

Grupp arbeta diskussion runt filmen

 

 

 

 

Instudering frågor och prov på sida 75 till 85

 

 

 

  

 

 

 

 

Prov  S: 75 – 85  / VECKA 43

 

 

 

 

 

44

 

Lov

 

 

 Jag önskar dig Lycka till! / Khoshy

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ungdomskulturer, deras uppkomst, utveckling och kännetecken, samt deras roll i identitetsskapandet. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur ungdomskulturer påverkar ungdomars levnadsförhållanden och deras roll i samhället. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för aktuella ungdomspolitiska mål och samhällets insatser och verksamheter med ungdomar. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Soi  A
 • Eleven beskriver utförligt olika ungdomskulturer, deras uppkomst, utveckling och kännetecken, samt deras roll i identitetsskapandet. Dessutom redogör eleven utförligt för hur ungdomskulturer påverkar ungdomars levnadsförhållanden och deras roll i samhället. Eleven redogör även utförligt för aktuella ungdomspolitiska mål och samhällets insatser och verksamheter med ungdomar. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Soi  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika ungdomskulturer, deras uppkomst, utveckling och kännetecken, samt deras roll i identitetsskapandet. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur ungdomskulturer påverkar ungdomars levnadsförhållanden och deras roll i samhället. Eleven redogör även översiktligt för aktuella ungdomspolitiska mål och samhällets insatser och verksamheter med ungdomar. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Soi  E
 • Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Soi  A
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Soi  C
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
  Soi  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: