Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 Decimaltal

Skapad 2019-08-22 13:08 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att jobba vidare med decimaltal. Träna på hur ta kan byggas upp av heltal och delar. Vi kommer även träna på multiplikation och division med 10, 100 och 1000. Målen för kapitlet är att du skall få förståelse för vad som menas med ett decimaltal och kunna storleksornda och räkna med denna typ av tal.

Innehåll

Kap 1 ”Decimaltal” i Matte Borgen 6A

 

 

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning, åk 4-6

§   Rationella tal och deras egenskaper.

§   Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som används i några kulturer genom historien, till exempel det babyloniska.

§   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

§   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Ämnesspecifika förmågor

I matematik finns fem förmågor som vi jobbar utifrån – Problemlösning, Begreppskunskap, Metoder, Resonemang och Kommunikation – i detta avsnitt jobbar vi dock extra med, samt bedömer 3 av dessa:

1.        Kommunikation

Visa sina beräkningar och hur du har kommit fram till dessa genom att använda olika uttrycksformer..

2.        Begrepp

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

3.        Metoder

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

Innehåll som vi jobbar med under perioden

Grundkurs:

§   Hur vårt talsystem är uppbyggt - positioner

§   Multiplicera och dividera med 10,  100 och 1000

§   Räkna med överslagsräkning

§   Räkna med kortdivision

 

Matteord

Siffra, tal, hela tal, decimaltal. Tiondel, hundradel, tusendel,decimal,decimaltecken

 

     Fördjupning:

§   Multiplikation med tal mindre än 1

§   Multiplikation med decimaltal

§   Division med tal mindre än 1

 

Vecka

Läxor

Genomgång på lektion

Uppgifter att jobba med

35

 

 

 

§   Utdelning och genomgång av planering.

§   Genomgång av positionssystemet.

§   Decimaltal

§   Tiondelar

§   Hundradelar

§   Tusendelar

Grön kurs: 6-12

Blå kurs: 24-26

 

 

36

 

 

§   Mer om tusendelar

§   Decimaltal på tallinjen

§   Multiplicera med 10, 100 och 1000

§   Dividera med 10, 100 och 1000

§   Kortdivision

 

 

Grön kurs: 13-18
Blå kurs: 27-29

 

Fördjupning:

Röd kurs: 30-34

 

 

37

 

 

·         Kortdivision

·         Rimlighet

Grön kurs: 19-22

 

 

 

 

38

 

 

Fördjupning

Diagnos

Grön kurs:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 6 Decimaltal

Når ännu inte målen
E
C
A
Kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: