Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, Mänskliga rättigheter och Folkrätten

Skapad 2019-08-22 13:34 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Hur är din människosyn? Är ALLA människor lika mycket värda? Tillsammans har vi ett ansvar för vad vi själva tycker och hur vi kan hjälpa till att skapa en fredligare värld. Verktygen vi ska jobba med är FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna och folkrätten. Anna

Innehåll

 

Hej 

Vi ska jobba med temat de mänskliga rättigheterna, folkrätten och den demokratiska modellen under veckorna 34 och 35.

Börja och titta på den animerade filmen om FN som vi såg tillsammans i klassrummet.

https://www.so-rummet.se/content/manskliga-rattigheterna-pa-tva-minuter

I läroboken Reflex plus står relevant text på sidorna 96-113 och 365-369.

Du väljer vilka deklarationer du vill redovisa och under veckornas lektioner utgår vi från uppgiftens olika frågor.

Här nedan finns en länk till organisationen Amnesty, som är en global organisation som arbetar med rättvisefrågor. 

Huvudkontoret finns i London och organisationen har funnits i Sverige sedan 1964. Här kan du se de 30 deklarationerna. Välj 2!
LÄS mera i uppgiften nedan.

 

 https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/vad-ar-manskliga-rattigheter/fns-deklaration-om-de-manskliga-rattigheterna/

 

                                                   Bildresultat för amnesty 

 

 

Uppgifter

 • Muntlig redovisning, samt förhör den 10/9

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: