👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svag is

Skapad 2019-08-22 13:39 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 7 Svenska
Något hemskt har hänt på en skymd plats i skogen. Flera mystiska försvinnanden har nämnts i tidningen under de senaste veckorna. Vem eller vad är det som ligger bakom detta?

Innehåll

Mål

Du ska utveckla din förmåga att läsa, analysera och sammanfatta vad du läst om.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att läsa och analysera boken "Svag is" under 4 veckor. Till varje vecka kommer det att finnas frågor som du ska diskutera och några som du ska besvara skriftligt. Vi kommer också att prata om notiser, rubriker och hur man skriver för att locka läsare. Vi kommer att arbeta med ordförståelse och att man ska kunna förklara vad de svårare orden i boken betyder. 

v.35 s.54

v.36 s.89

v.37 s.153

v.38 s. 220

Bedömning

Du kommer att bedömas på de skriftliga och muntliga bokfrågorna som du enbart besvarar i skolan. 

Reflektion

1) Hur upplevde du att tidsschemat fungerade?  

2) Var det lätt /svårt att besvara bokfrågorna? Motivera ditt svar.

3) Hur var din insats i det inspelade boksamtalet?

Matriser

Sv
Svag is

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka, analysera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.