Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid klass 04A ht 2019

Skapad 2019-08-22 13:48 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Historia
Vecka 34-41

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • presentera muntligt och samtala
 • sammanfatta information
 • lyssna och anteckna
 • beskriva samband mellan olika tidsperioder
 • resonera, ta ställning och motivera

ARBETSSÄTT

Arbetsområdet delas i 3 delar (1:a Världskriget, Mellankrigstiden och 2:a Världskriget med Förintelsen) och vi arbetar med varje del på olika sätt. De två första delarna innebär till stor del träning inför den sista delen där kunskap visas genom inlämning och prov.

Del 1 - Första Världskriget vecka 34-36

Vi börjar med att läsa igenom häftet enskilt för att få en överblick. Därefter tilldelas du ett antal sidor som du ska fördjupa dig i och sammanfatta så du kan redogöra för innehållet i en grupp. Till sist, när alla redogjort, reflekterar du kring vilken eller vilka händelser under första världskriget som varit mest betydelsefull för utvecklingen till dagens samhälle. Vi avslutar med att du samtalar i grupp med 3 personer kring din reflektion och motiverar ditt ställningstagande.

Del 2 - Mellankrigstiden vecka 37

Du tar del av genomgångar om denna historiska period. Vi avslutar genom att du summerar vad du lärt dig om olika händelser genom karusellmodellen.

Del 3 - Andra Världskriget och Förintelsen vecka 38-41

Du läser text enskilt eller i grupp. Du svarar på uppgifter knutna till texten och redovisar dina svar i grupp. Ni ger varandra feedback på svaren. Vi inleder Förintelsen med att ta del av olika filmavsnitt om Förintelsen (so-rummet). Därefter läser vi gemensamt och enskilt i texthäftet och svarar på frågor. Vi ser filmen "Schindlers list" och slutligen arbetar vi även med folkrätten. Under arbetet med Förintelsen ska du reflektera och resonera kring följande frågeställningar:

 1. Hur kunde detta ske? Resonera om orsaker till att inte fler protesterade mot hur judarna behandlades, både i Tyskland och i resten av världen. Ditt resonemang ska bygga på fakta.
 2. Skulle det kunna ske igen i Europa, i Sverige? Motivera ditt ställningstagande, d v s förklara varför du tycker som du tycker, och resonera om hur uppfattning om det förflutna kan påverka nuet.

Provet består av ovanstående frågor och genomförs fredag vecka 41.

BEDÖMNING

I provet visar du din kunskap att:

 • Använda fakta
 • Resonera
 • Ta ställning och motivera, d v s ge argument

 KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om Förintelsen och andra folkmord.

Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

 

C

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om Förintelsen och andra folkmord.

Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

 

A

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om Förintelsen och andra folkmord.

Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Uppgifter

 • Reflektionsträning

 • Världskrigens tid

Matriser

Hi
Världskrigens tid klass 04A ht 2019

Lägre kvalitet
Mot högre kvalitet
Mot högre kvalitet
Hög kvalitet
Kunskaper
I ditt resonemang saknas relevant fakta och detaljer med betydelse för ämnet.
I ditt resonemang finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
I ditt resonemang finns relevanta detaljer med betydelse för ämnet.
I ditt resonemang finns relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet.
Resonera
Du resonerar med enkla men inte underbyggda argument, d v s du beskriver utan att samband framgår och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Motivera
Dina slutsatser och motiveringar är inte underbyggda med hänvisningar till det förflutna och nuet. Du beskriver utan att samband framgår och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Dina slutsatser och motiveringar är delvis underbyggda med hänvisningar till det förflutna och nuet. Du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Dina slutsatser och motiveringar är underbyggda med relevanta hänvisningar till det förflutna och nuet. Du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Dina slutsatser och motiveringar är väl underbyggda med relevanta hänvisningar till det förflutna och nuet. Du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: