Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-08-22 14:26 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska Bild
Argumentera i textform, muntligt samt framföra en åsikt och ett budskap med hjälp av bildämnet

Innehåll

 Under några veckors tid ska vi arbeta med argumentation på olika sätt där vi kombinerar muntlig och skriftlig argumentation med planschskapande och informationssökning.

Dina mål i svenska

Du kan framföra din åsikt och argumentera för det du tycker.

Du kan skriva en argumenterande text så att innehållet är förståeligt och har en god struktur.

Du kan stava de flesta ord och använder skiljetecken på rätt sätt.

Du kan bearbeta din och en kamrats text.

Dina mål i bild

Du kan skapa en bild där budskapet/din åsikt framgår tydligt.

Du använder dig av olika tekniker.

Du kan texta med snygga bokstäver.

Dina mål i biologi

Du kan framföra dina åsikter efter att ha läst artiklarna om djurparker.

Du kan söka egen information om djurparker och använder källan på ett bra sätt.

Du kan använda denna information på ett bra sätt.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med argumentation både skriftligt och muntligt. Klassen kommer att läsa artiklar och söka information om djurparker. De ska använda informationen i sina texter och samtal med klasskamraterna. Vi skapar en delvis digital plansch där vi framför vår åsikt i djurparksfrågan och kombinerar denna med andra tekniker t.ex. textning för hand.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: