👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemikalier i hemmet

Skapad 2019-08-22 15:00 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Kemikalier i hemmet, klass 4-5, ht -19, v 4-6
Grundskola 4 – 5 Kemi
Det finns små symboler på en del flaskor och burkar som vuxna använder hemma när de rengör kök och badrum. Du har säkert sett symboler även i målarrummet i slöjden? Varför finns symbolerna där? Vad talar de om för oss? Har de betydelse för dig och mig eller för fler? När vi använder en del av de här produkterna så väljer vi faktiskt, i vissa fall, hur vi ska påverka långt fler varelser än bara dig och mig. Om vi gör rätt kan du och jag kan alltså göra skillnad!

Innehåll

Kemikalier i hemmet

Mål och förmågor i undervisningen

- känna till och berätta om olika faropiktogram 

- samtala om farorna kring olika kemikalier

- använda dig av olika begrepp i området

- resonera kring hur vår användning av kemikalier påverkar miljön i ett större perspektiv

 

Begrepp

Kemikalier

Hållbar utveckling

miljögifter

frätande

explosiv

skadlig

allvarlig hälsofara

miljöfarlig

 brandfarlig

exponering

 

Vad kommer att bedömas

Din förmåga att i tal eller skrift berätta om farliga kemikalier i hemmet och hur kemikalier påverkar miljön. 

I vilken utsträckning du använder begreppen i området. 

 

Hur ska vi arbeta 

Du kommer att få

- läsa texter

- samtala och diskutera med kamrater

- utforska kemikalier i ditt eget hem 

- samarbeta med kamrater

- presentera uppgifter för kamrater

- göra en quiz

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Kemikalier i hemmet

på väg mot godkända kunskaper
godkända kunskaper
mer än godkända kunskaper
Kemikalier
 • Ke  E 6
Du berättar med visst stöd om några kemikalier i hemmet och hur de är märkta. Du förklarar med stöd vad märkningen betyder. Du ger med visst stöd exempel på hur kemikalier påverkar miljön.
Du berättar om kemikalier i hemmet och hur de är märkta. Du berättar på ett enkelt sätt vad märkningen betyder. Du ger exempel på hur kemikalier påverkar miljön.
Du berättar om kemikalier i hemmet och hur de är märkta. Du förklarar utförligt vad märkningen betyder.Du ger exempel på hur kemikalier påverkar miljön på ett utförligt sätt..
Begrepp
 • Ke  E 6
Du använder något begrepp.
Du använder flera begrepp.
Du använder många begrepp.