👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2019-08-22 15:04 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Biologi
I detta område om djur ska vi prata om vad liv är och hur man delar in djur i olika grupper. Vi ska även titta på olika ekosystem och se vilka djur som lever där och hur de anpassat sig för att klara av livet där.

Innehåll

I undervisningen kommer vi att:

 • Diskutera och anteckna.
 • Läsa texter om djur.
 • Titta på filmer.
 • Skriva en faktatext om ett djur.

Vad du ska kunna förstå och förklara:

 • ge exempel på vad som är gemensamt för levande organismer.
 • veta vad som skiljer en växtcell från en djurcell.
 • veta att Carl von Linné delade upp växter och djur efter hur de var släkt med varandra och gav dem latinska namn.
 • veta skillnaden på ryggradslösa djur och ryggradsdjur och även kunna ge exempel på djur ur de olika grupperna.
 • ge exempel på vilka djur som lever i olika ekosystem (skog, stad, sjö, fjäll) och hur de har anpassat sig till livet där.

Bedömning:

 • Hur du använder naturvetenskapliga begrepp när du förklarar och beskriver.
 • Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång både muntligt och skriftligt under lektioner och förhör.
 • Hur du letar information och hur du använder denna när du skriver en faktatext.

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor till häfte Liv och djur

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Djur

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Söka naturvetenskaplig information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda naturvetenskaplig information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
Begrepp och samband
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av biologins begrepp.