Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Resor

Skapad 2019-08-22 15:29 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola F
Människor har rest under alla tider. Vi kommer lära oss om varför människor rest och vilka konsekvenser det fick.

Innehåll

Historia: Resor

 

3 lektioner Prov: 6a 17 september 

6b 20 septemberSyfte

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

 

Centralt innehåll/planering

Europeiska upptäcktsresor, deras betydelse och konsekvenser. 

 

  • Vikingarna

  • Marco Polo

  • Christopher Columbus 

 

Vilken betydelse fick det? 

Vilka konsekvenser fick det? 

 

  • Vi ska fundera kring vad orden upptäcktsfärd och konsekvens betyder. Googla orden för en djupare förståelse. Vilka synonymer kan vi använda för dem? 

  • Vi tittar på en film och läser texter för att se att människan har flyttat på sig geografiskt under lång tid och tar reda på anledningarna till dessa resor samt skriver ner detta i vår SO-skrivbok. 

  • Vad är en konsekvens - repetition. Vi tittar på en film och funderar kring vilka konsekvenser resorna fick för de som bodde i länder dit folket kom. Vi skriver ner vad vi har kommit fram till i vår SO-skrivbok. 

  • Vi  diskuterar kring hur det kunde ha varit om människan inte hade rest runt i världen. 

  • Vi avslutar avsnittet med ett skriftligt prov kring betydelsen av resor och vilka konsekvenser resandet fick för andra länder. 

 

Bedömning

Eleverna ska kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. 

 

Du ska visa att du kan detta genom att skriva ett prov. 

 

Utifrån åtgärdsprogram finns möjligheter för vissa elever att göra provet muntligt. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: