Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2019-08-22 15:53 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vilka ämnen är vattnet uppbyggt av? Var kommer regnvatten ifrån? Vad är bubblorna i läsken för något? Hur kan regn bli förorenat? Vilka likheter finns det mellan en människa, en katt och en fjäril? Detta och mycket mer kommer vi lära oss när vi arbetar med "Vatten och luft".

Innehåll

Utan vatten finns inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, i luften och i haven. Det mesta av vattnet kan vi inte dricka för det är för salt. Men när du är törstig kan du ta ett glas från kranen. Du kan få så mycket dricksvatten du behöver. Vi har tur som bor i ett land där det finns gott om vatten att dricka. Men var kommer vattnet i kranen ifrån?

Mål:

- veta vad en vattenmolekyl består av

- känna till vattnets olika former

- kunna beskriva vattnets kretslopp

- veta att vissa ämnen kan lösas i vatten

- kunna berätta var vatten i kranen kommer ifrån

- veta vad luft är

- veta något om hur människan påverkar vatten och luften

 

Arbetssätt:

läsa faktatexter

titta på filmer

skriva texter

förklara begrepp

göra experiment

 

Bedömning: 

delaktighet under diskussioner

kvalité på de texter som skrivs

kvalité på de begreppsbeskrivningar som skrivs

 

Material: 

Vi utgår från boken:

Koll på NO kapitel 4

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: