Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter

Skapad 2019-08-22 16:14 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vilket är egentligen världens största och minsta djur? Och vad har en plastmugg gemensamt med våra dinosaurier? Det ska du få veta mer om i detta arbetsområde.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I det här arbetsområdet kommer du att får mer kunskap om växternas liv. Du kommer att titta på ett videoklipp om växternas livcykel och få mer kunskap om växternas delar genom att skapa din alldeles egna blomma. Du kommer också att träna på att söka information från olika källor och prata om källornas trovärdighet. 

Du kommer i detta arbetsområde även få upptäcka och undersöka livet i naturen. I din naturruta finns många växter och djur och du ska få träna på att artbestämma några av dem. Allt levande behöver näring. Du kommer nu få veta mer om hur näring rör sig från en art till en annan och hur du kan visa det i en näringskedja. 

Du kommer få jobba med och arbeta med fotosyntesen, livscykler, växternas spridning och reproduktion, djurens levnadsvillkor och fortplantning, sortering och organismer som varken är växter eller djur. Du kommer också få lära dig mer om hur man planerar och dokumenterar en undersökning.

 

Hur ska vi arbeta?

v. 34
- Vad biologi är och introduktion av arbetsområdet.

v. 35
- Vad är levande? 
- Vad är en växt och vilka delar har alla växter? 
- Hur kan vi sortera växter i olika grupper? Vilka egenskaper har växter?

v. 36
- Laboration om blommors stjälkar, dokumentering av arbetet med iPad
- Systematiskt arbete, ta reda på blommors namn med hjälp av flora 
- Artbestämning + gör en egen blomma 

v. 37
- Gör en egen blomma fortsättning...
- Fotosyntesen 
- Växters spridning och reproduktion 

v. 38

- Växters spridning och reproduktion 
- Livets släktträd 

 v. 39
- Växter i andra delar av världen 
- Källgranskning med Carl Von Linné 
- Sök fakta om Carl Von Linné

v. 40
- Vanliga djur och deras levnadsvillkor.
- Skillnaden mellan växter och djur (celler).

v. 41
- Djurens fortplantning.
- Djurens sortering.

v. 42
- Bakterier, virus och urdjur.
- Alger, svampar och lavar.

v. 43
- Repetition och kunskapskoll.

 

Vad ska du lära dig?

Hur man planerar, utför och utvärderar en undersökning.

Hur man dokumenterar enkla undersökningar.

Hur man tolkar och granskar information.

Fotosyntesen och livscykler.

Vanliga växter och vad de behöver för att leva.

Växters spridning och reproduktion.

Vanliga djur, deras levnadsvillkor och fortplantning.

Organismer som varken är växter eller djur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: