Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kemi årskurs 9 Kemiska ämnen, föreningar och reaktioner. NOH04C

Skapad 2019-08-22 16:18 i Provskola - grundskolan Alingsås
Planering för arbetet med vilka grundämnen som finns, hur de reagerar och hur man kan förutse reaktioner utifrån periodiska systemet.
Grundskola 9 Kemi
Det finns så många olika ämnen runt omkring oss i vårt samhälle. När du har jobbat klart med detta område har du större chans att kunna veta hur ämnet reagerar och påverkar oss. Det kan vara bra att kunna för att kunna ta ställning till både egna vardagssituationer och till beslut som rör jordens framtid!

Innehåll

Ämne: Kemi åk 9 

Arbetsområde: Grundämnen, kemiska föreningar, bindningar och kemiska reaktioner.

Konkreta mål:

Det finns så många olika ämnen runt omkring oss i vårt samhälle. När du har jobbat klart med detta område har du större chans att kunna veta hur ämnet reagerar och påverkar oss. Det kan vara bra att kunna för att kunna ta ställning till både egna vardagssituationer och till beslut som rör jordens framtid.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur goda dina kunskaper är om materiens uppbyggnad och hur väl du kan förklara hur och varför olika reaktioner sker och om du kan använda teorin för att förklara varför. Jag bedömer också hur väl du kan beskriva hur olika kemiska processer används i samhället och hur de påverkar miljön och hur man kan bidra till en hållbar utveckling. Det kommer också att bedömas hur väl du kan beskriva hur teorin om atomen har utvecklats genom åren. Dessutom bedöms hur väl du kan genomföra laborationer och föra resonemang runt resultaten och presentera det.

Kunskapskrav:

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva/förklara och visa på samband/förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med viss användning/relativt god/god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda/utvecklade och relativt väl underbyggda/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara/förhållandevis komplexa/komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara/förhållandevis komplexa/komplexa kemiska samband och ger exempel på/förklarar och visar på samband mellan/förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda/utvecklade och relativt väl underbyggda/välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar individen, samhället och miljön.

Undervisning:

I detta område kommer vi att arbeta med atomens uppbyggnad och egenskaper, kemiska föreningar och kemiska bindningar. I en grundkurs lär vi oss om detta och om hur vi med hjälp av periodiska systemet kan förutsäga reaktioner och kemiska föreningar. Dessutom jobbar vi med en fördjupningsuppgift om olika grundämnen. Vi kommer att ha ett prov på detta.

Viktiga begrepp under avsnittet: 
atom, jon, grundämne, metaller, proton, elektron, neutron, atomkärna, atomnummer, elektronskal, valenselektroner, ädelgaser, kemisk förening, jonförening, molekylförening, jonbindning, molekylbindning, metallbindning, atommassa, isotop, periodiskt system, kemisk reaktion, salter, atomteorins historia, elektromagnetiska spänningsserien.

Fördjupningsuppgift: Grundämnen
Du ska välja två grundämnen från periodiska systemet som du tycker verkar intressanta. Genom att söka information om dessa ska du kunna:
- beskriva grundämnets egenskaper, även utifrån dess plats i periodiska systemet
- ta reda på var du kan hitta dem i vår omgivning och följa grundämnet i ett kretslopp eller genom en process
- hitta någon aktuell forskning eller annan artikel/filminslag där grundämnet är centralt och återberätta det viktigaste

Du ingår sedan i en diskussionsgrupp där du ska redogöra för dina kunskaper om ämnena och även jämföra med de andras ”ämnen”, såsom likheter/skillnader mellan dem, hur de påverkar miljön, hur de används mm.
Därefter får du några frågor att besvara utifrån diskussionen i er lilla grupp. Det är dessa svar jag kommer att bedöma.

Bra länkar:
Forskning och framsteg: www.fof.se, Periodiskt system: www.ptable.com/?lang=sv, Illustrerad vetenskap: http://illvet.se/fysik/periodiska-systemet/grundamnen-las-om-jordens-fantastiska-grundamnen, Ny teknik: www.nyteknik.se, Nationalencyklopedien: www.ne.se, Videobaserat periodiskt system: http://www.periodicvideos.com/, Livsmedelsverket: http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/

 

 

Uppgifter

  • Grundämnen

  • Inlämningsuppgift om grundämnena

  • Diskussion Grundämnen

  • Inlämningsuppgift Enskilt om grundämnen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: