Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2019-08-22 17:24 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Statistik är en gren inom matematiken som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data (information). Statistik kan samlas in om många olika saker, t ex: företag, inom handel, valresultat, befolkningsmängder, hur många mål olika handbollsspelare gjort eller hur vädret sett ut vid olika datum under olika år. Med korrekt gjord och vald statistik kan man jämföra olika saker med varandra och få reda på saker som inte alls verkar självklara. Man kan också förutse saker som kommer att hända i vissa fall. Att kunna läsa och tyda tabeller och diagram har blivit allt viktigare i vår vardag. Överallt ser du tabeller och diagram. Många artiklar och reportage i TV innehåller information och budskap i tabell- och diagramform som du behöver kunna tolka och dra slutsatser utifrån. I det här arbetsområdet kommer du få lära dig att tolka och presentera statistiska data samt beräkna olika lägesmått.

Innehåll

Förmågor

Under arbetsområdet kommer du att få arbeta med matematikämnets alla förmågor: Problemlösningsförmåga, begreppsförståelse, metodkännedom, kommunikations- och resonemangsförmåga.

 

Efter den här kursen ska du:

o   kunna hämta fakta ur tabeller

o   kunna göra en frekvenstabell

o   kunna läsa av och tolka stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram

o   kunna beräkna medelvärde utifrån data eller diagram

o   kunna bestämma median och typvärde utifrån data eller diagram

o   kunna sammanställa data från en undersökning i frekvenstabell och i diagram

o   kunna lösa matematiska problem där du tolkar och använder statistik

 

Begrepp:

Frekvenstabell, tabell, kolumn, rad, linjediagram, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, vågrät axel, lodrät axel, lägesmått, medelvärde, median, typvärde, cell, gradering

 

Arbetssätt:

I arbetsområdet kommer vi arbeta individuellt och i grupp. Vi kommer arbeta med problemlösning och övning av rutinuppgifter. Dessutom kommer vi ha laborativa uppgifter där vi arbetar med det digitala hjälpmedlet Excel.

 

Litteratur: PRIO7 kap 1

Laboration: Att skapa diagram i Excel

Lektionsplanering: hittas på www.ollesmatte.se under fliken Åk7

Länkar: www.webbmatte.se

 

Bedömningstillfällen:

Du kommer ha läxa i arbetsområdet vid 3 tillfällen. Två av dessa kommer mätas skriftligt och en muntligt. De olika bedömningstillfällena hittar du på www.ollesmatte.se i din planering.

 

7A: skriftligt läxförhör (v.36) torsdag 5/9, skriftligt läxförhör (v.37) måndag 9/9

7B: skriftligt läxförhör (v.36) fredag 6/9, skriftligt läxförhör (v.37) måndag 9/9

7C: skriftligt läxförhör (v.36) torsdag 5/9, skriftligt läxförhör (v.37) måndag 9/9

7D: skriftligt läxförhör (v.36) torsdag 5/9, skriftligt läxförhör (v.37) måndag 9/9

 

Tid för arbetsområdet:

v.34 – v.37

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: