Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen samt naturen om hösten

Skapad 2019-08-22 18:48 i Tjärnaängskolan Borlänge
Skogen, näringskedja, nedbrytning, arter, allemansrätt
Grundskola 4 – 6 Bild Biologi
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Får du tälta var du vill? Varför fäller träden sina löv på hösten? Dessa frågor och flera ska vi hitta svar på.

Innehåll

När du har arbetat med det här ska du:

- veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog

- känna till namnen på några träd, bär och svampar

- kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner

- kunna ge exempel på näringskedjor i skogen

- känna till vad ett rovdjur och ett bytesdjur är

- kunna förklara vad som menas med allemansrätten

- veta vad människan använder skogen till

- veta varför löventräden fäller sina blad, men inte barrträden

- veta varför löven ändra färg på hösten

- kunna förklara vad som händer med löven på marken

Begrepp: lövskog, barrskog, blandskog, urskog, kulturskog, organism, producent, konsument, toppkonsument, näringskedja, nedbrytning, förmultna, allemansrätt, bytesdjur, rovdjur, rötter, pålrot, fruktkropp, mycel, avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, kompost, mylla, nedbrytare,

 

Så här kommer vi arbeta:

- titta på bilder och läsa faktatexter

 - titta på film

- fältstudier utomhus

- träna på begrepp

- diskussioner i klassen

- skriftliga uppgifter

- redovisa i klassen

 

Detta kommer att bedömas, hur väl du:

- deltar i diskussioner, svarar på frågor och ställer frågor

- genomför skriftliga uppgifterna

- genomför och dokumenterar fältstudier

- kan förklara och använda begreppen i arbetsområdet

- hur du lyssnar på andra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: