Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-08-22 18:54 i Borgenskolan 6-9 Trelleborg
Grundskola 6 Biologi
Vad händer när vi äter, sover och rör på oss? Hur påverkas kroppen av kost, motion, tobak eller alkohol? Och vad händer egentligen i kroppen när man kommer i puberteten? Detta ska vi arbeta med!

Innehåll

Mål: Att du vet hur kroppen är uppbyggd och fungerar.

 • att du kan sambandet mellan muskler och skelett
 • att du vet hur hjärtat och blodomloppet fungerar
 • att du vet varför och hur vi andas
 • att du kan matens väg genom kroppen
 • att du vet hur kost och motion på verkar din kropp
 • att du kan sambandet mellan hjärnan och nerverna
 • att du kan något om varje sinne
 • att du vet hur droger påverkar vår hälsa
 • att du vet vad som händer med kroppen i puberteten och hur en människa blir till.

Vi kommer att arbeta på olika sätt:

 • diskutera
 • göra undersökningar och dokumentera dem
 • se filmer
 • läsa texter och svara på frågor

Detta kommer att bedömas:

 • att du visar förståelse för hur muskler och skelett fungerar tillsammans
 • att du visar förståelse för hur hjärtat och blodomloppet fungerar
 • att du kan förklara varför och hur vi andas
 • att du vet något om hur kroppen påverkas av kost och motion
 •  att du kan beskriva matens väg genom kroppen
 • att du visar förståelse för sambandet mellan hjärnan och nerverna
 • att du kan redogöra något om varje sinne
 • att du visar förståelse för hur droger påverkar människan
 •  att du vet något om vad som händer med kroppen i puberteten och kan förklara hur en människa blir till

 

Bedömning görs:

 • under lektionerna där din medverkan och deltagande är viktigt
 • hur du genomför undersökningar
 • hur du dokumenterar
 • avstämningar efter varje område

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: