Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Ekologi

Skapad 2019-08-22 19:18 i Stadsparksskolan Partille
Grundskola 7 Biologi
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om hur levande organismer påverkar varandra och hur de påverkas av miljön de lever i.

Innehåll

Ekologi

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska lära sig grunderna inom ekologi. Genom att läsa och bearbeta texter om ekologi, biologisk mångfald, nisch och habitat, näringskedjor och näringsvävar kommer eleverna att bekanta sig med begrepp kopplade till ekologi. 

Eleverna kommer i varierade arbetsformer få möjlighet att befästa både begrepp och kunskaper utifrån de texter de läser. De kommer träna på att arbeta systematiskt genom att följa planeringar, anteckna resultat och dra slutsatser.

Eleverna kommer bland annat att göra olika former av bildanalyser. Det kan handla om att i bilden hitta ekosystemtjänster och hot mot den biologiska mångfalden eller att studera en bild och beskriva en arts habitat. Eleverna kommer undersöka hur en näringskedja skiljer sig från en näringsväv och också bekanta sig med hur nedbrytning går till i naturen. 

Vi kommer att jobba i Clio med Classroom som bas.

 

Läxor och inlämningar ligger i klassens googlekalender.

Bedömning sker genom feedback i planeringen och en matris under "Visad kunskap".

Arbetsområdets längd är ca 8 lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: